โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Drive My Car

12 กุมภาพันธ์ 2565

Love Hurts เจ็บเพราะรัก

Persona

13 กุมภาพันธ์ 2565

ทึ่ง! หนังโลก

Cries and Whispers

13 กุมภาพันธ์ 2565

ทึ่ง! หนังโลก

ดอกฟ้าในมือมาร

19 กุมภาพันธ์ 2565

Friendship's Death

19 กุมภาพันธ์ 2565

Aiki

20 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Friendship's Death

25 กุมภาพันธ์ 2565

Memoria

25 กุมภาพันธ์ 2565