รอบฉาย

 

The Visible Woman: Selected Works of Chantal Akerman

Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles

โรงศาลาศีนิมา

23 เมษายน 2566 / 14:00 น.

Saute ma ville (Blow Up My Town) + La Chambre (The Room)

โรงศาลาศีนิมา

29 เมษายน 2566 / 13:00 น.

D’Est (From the East)

โรงศาลาศีนิมา

29 เมษายน 2566 / 15:30 น.

News from Home

โรงศาลาศีนิมา

30 เมษายน 2566 / 13:00 น.

No Home Movie

โรงศาลาศีนิมา

30 เมษายน 2566 / 15:30 น.

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

ปริศนา

โรงช้างแดง

30 มีนาคม 2566 / 15:30 น.

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

เห่าดง

โรงช้างแดง

30 มีนาคม 2566 / 13:00 น.

วิดีโอคลิป

โรงช้างแดง

29 มีนาคม 2566 / 13:00 น.

ไผ่แดง

โรงช้างแดง

29 มีนาคม 2566 / 15:30 น.

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

นักเลงเทวดา

โรงศาลาศีนิมา

8 เมษายน 2566 / 13:00 น.

นักเลงเทวดา

โรงศาลาศีนิมา

27 เมษายน 2566 / 13:00 น.

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

El Bola (Pellet)

โรงช้างแดง

31 มีนาคม 2566 / 13:00 น.

Waiting for You Akira

โรงช้างแดง

31 มีนาคม 2566 / 15:30 น.

Chico y Rita (Chico & Rita)

โรงช้างแดง

2 เมษายน 2566 / 13:00 น.

Vor der Morgenröte (Stefan Zweig: Farewell to Europe)

โรงช้างแดง

2 เมษายน 2566 / 15:30 น.

La Traversée (The Crossing)

โรงศาลาศีนิมา

9 เมษายน 2566 / 13:00 น.

La planète sauvage (Fantastic Planet)

โรงศาลาศีนิมา

9 เมษายน 2566 / 15:30 น.