รอบฉาย

 

100 ปี ส. อาสนจินดา ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย

เรือนแพ

โรงศาลาศีนิมา

16 พฤศจิกายน 2564 / 13:00 น.

ชุมทางหาดใหญ่

โรงช้างแดง

19 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

สาวน้อย

โรงศาลาศีนิมา

20 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

บ้าน

โรงช้างแดง

26 พฤศจิกายน 2564 / 13:00 น.

แผลเก่า

โรงศาลาศีนิมา

27 พฤศจิกายน 2564 / 13:00 น.

น.ส.เย็นฤดี

โรงศาลาศีนิมา

27 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17

WORLD CINEMA PROGRAMME

Crazy Castle

โรงช้างแดง

5 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

El mar nos mira de lejos (The Sea Stares at Us from Afar)

โรงช้างแดง

6 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

Z

โรงช้างแดง

7 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

3 Tage in Quiberon (3 Days in Quiberon)

โรงช้างแดง

12 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

Eighteen

โรงช้างแดง

13 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

What the Snow Brings

โรงช้างแดง

14 พฤศจิกายน 2564 / 15:30 น.

Spanish Film Festival 2021: Pedro Almodóvar Film Retrospective

Mujeres al borde de un ataque de nervios (Women on the Verge of a Nervous Breakdown)

โรงศาลาศีนิมา

3 ธันวาคม 2564 / 14:00 น.

Tacones lejanos (High Heels)

โรงศาลาศีนิมา

4 ธันวาคม 2564 / 13:00 น.

La Flor de mi Secreto (The Flower of My Secret)

โรงศาลาศีนิมา

4 ธันวาคม 2564 / 15:30 น.

Todo sobre mi madre (All About My Mother)

โรงศาลาศีนิมา

11 ธันวาคม 2564 / 13:00 น.

Hable con ella (Talk to Her)

โรงศาลาศีนิมา

11 ธันวาคม 2564 / 15:30 น.

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

S-EXPRESS: INDONESIA+SINGAPORE

โรงศาลาศีนิมา

22 ธันวาคม 2564 / 13:00 น.

S-EXPRESS: MYANMAR+VIETNAM

โรงศาลาศีนิมา

22 ธันวาคม 2564 / 15:30 น.

S-EXPRESS: MALAYSIA+PHILIPPINES

โรงศาลาศีนิมา

22 ธันวาคม 2564 / 18:00 น.

Hommage à Chris Marker

โรงศาลาศีนิมา

23 ธันวาคม 2564 / 15:30 น.

International Competition Programme : Clermont-Ferrand

โรงศาลาศีนิมา

21 ธันวาคม 2564 / 13:00 น.

Lab Competition Programme : Clermont-Ferrand

โรงศาลาศีนิมา

21 ธันวาคม 2564 / 15:30 น.