รอบฉาย

 

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Ferris Bueller's Day Off

โรงศาลาศีนิมา

27 เมษายน 2567 / 13:00 น.

E.T. the Extra-Terrestrial

โรงศาลาศีนิมา

27 เมษายน 2567 / 15:30 น.

แฟนฉัน

โรงช้างแดง

30 เมษายน 2567 / 13:00 น.

REMEMBERING แฟนฉัน แด่ความทรงจำสีจาง

โรงช้างแดง

30 เมษายน 2567 / 15:30 น.

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

El verdugo (The Executioner)

โรงช้างแดง

28 เมษายน 2567 / 13:00 น.

Die innere Sicherheit (The State I Am In)

โรงช้างแดง

28 เมษายน 2567 / 15:30 น.