โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

ปริศนา

30 มีนาคม 2566

สุดสาคร

4 เมษายน 2566

แพรดำ

4 เมษายน 2566

๙ ศาสตรา

5 เมษายน 2566

พระมหาชนก

6 เมษายน 2566

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

7 เมษายน 2566

โนห์รา

7 เมษายน 2566

แพรดำ

8 เมษายน 2566

ยักษ์

11 เมษายน 2566

โนห์รา

12 เมษายน 2566

เสาร์ 5

12 เมษายน 2566

ก้านกล้วย

13 เมษายน 2566

ยักษ์

14 เมษายน 2566

นาค

15 เมษายน 2566

สุดสาคร

16 เมษายน 2566

๙ ศาสตรา

16 เมษายน 2566