โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

เขาชนไก่

2 กุมภาพันธ์ 2566

รักเธอเท่าช้าง

3 กุมภาพันธ์ 2566

เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง

3 กุมภาพันธ์ 2566

เทพธิดาบาร์ 21

4 กุมภาพันธ์ 2566

ดรรชนีนาง

4 กุมภาพันธ์ 2566

Itim (The Rites of May)

5 กุมภาพันธ์ 2566

Thamp (The Circus Tent)

5 กุมภาพันธ์ 2566

แฟนใหม่

7 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชุลมุน

7 กุมภาพันธ์ 2566

สองผู้ยุ่งเหยิง

9 กุมภาพันธ์ 2566

เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง

9 กุมภาพันธ์ 2566

รัก/สาม/เศร้า

14 กุมภาพันธ์ 2566

ดรรชนีนาง

14 กุมภาพันธ์ 2566

รักเธอเท่าช้าง

15 กุมภาพันธ์ 2566

แต่งกับงาน

15 กุมภาพันธ์ 2566

เขาชนไก่

16 กุมภาพันธ์ 2566

Tokyo-Ga

17 กุมภาพันธ์ 2566

ดีดสีและตีเป่า

18 กุมภาพันธ์ 2566

วัยระเริง

18 กุมภาพันธ์ 2566

เทพธิดาบาร์ 21

21 กุมภาพันธ์ 2566