โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

ครูขาหนูเหงา

28 กันยายน 2566

ค่าน้ำนม

28 กันยายน 2566

ผีจ้างหนัง

29 กันยายน 2566

นิรันดร์ราตรี

30 กันยายน 2566

คนเหนือคน

3 ตุลาคม 2566

ทรชนเดนตาย

3 ตุลาคม 2566

เหนือมนุษย์

5 ตุลาคม 2566

7 พระกาฬ

5 ตุลาคม 2566

เทวดาเดินดิน

6 ตุลาคม 2566

ประชาชนนอก

6 ตุลาคม 2566

อินทรีทอง

7 ตุลาคม 2566

7 พระกาฬ

11 ตุลาคม 2566

ทรชนเดนตาย

11 ตุลาคม 2566

คนเหนือคน

12 ตุลาคม 2566

ลมเหนือ

12 ตุลาคม 2566

เทพธิดาโรงแรม

13 ตุลาคม 2566

คู่กรรม ภาค ๒

13 ตุลาคม 2566