โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

น้ำพุ

23 พฤษภาคม 2566

บ้านทรายทอง

23 พฤษภาคม 2566

กระโปรงบานขาสั้น

24 พฤษภาคม 2566

ผีเสื้อและดอกไม้

24 พฤษภาคม 2566

กุ้งนาง

25 พฤษภาคม 2566

เพลงสุดท้าย..

26 พฤษภาคม 2566

รักทรมาน

26 พฤษภาคม 2566

คนทรงเจ้า

27 พฤษภาคม 2566

ฉันผู้ชายนะยะ

28 พฤษภาคม 2566

มะลิลา

28 พฤษภาคม 2566

สตรีเหล็ก

31 พฤษภาคม 2566

Peter Pan

3 มิถุนายน 2566

Beethoven

3 มิถุนายน 2566

Foolish Wives

3 มิถุนายน 2566

The Kid

4 มิถุนายน 2566

Fragment of an Empire (Oblomok imperii)

4 มิถุนายน 2566

วัยเรียนเพี้ยนรัก

6 มิถุนายน 2566

กุ้งนาง

6 มิถุนายน 2566