โรงหนังโรงเรียน

"โรงหนังโรงเรียน" คือ กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการใช้ชีวิตในวิถีสังคม โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนพานักเรียนมาดูหนังในโรงหนังร่วมกัน เนื่องจากหอภาพยนตร์ฯ มีโรงหนังในสภาพใกล้เคียงที่สุดกับโรงหนังจริง ๆ ในสังคม

กิจกรรมนี้เปิดรับนักเรียนมาเข้าชมภาพยนตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมปลาย โดยภาพยนตร์ที่จัดฉายนั้นถูกคัดสรรมาทั้งทางด้านเนื้อหาและความสนุกสนาน มีประเด็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ จัดแบ่งตามช่วงชั้นเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งหอภาพยนตร์ฯ หวังผลให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนค่อย ๆ ซึมซับการดูหนังเพื่อการเรียนรู้ และรู้จักวัฒนธรรมการดูหนัง โดยการได้ดู ได้ฟัง ได้เห็น ได้ยิน ได้คิด ได้ถาม ได้ค้น ได้พบ ได้รู้ ได้เข้าใจ ได้บอก ได้เล่า ซึ่งเป็นไปตามหลัก สุ จิ ปุ ลิ ฟัง-คิด-ถาม-เขียน ของการศึกษาแต่โบราณของเรานั่นเอง

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ติดต่อจองล่วงหน้า เปิดรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทุกวันอังคาร-ศุกร์ วันละ 2 รอบ ในรอบเช้าและรอบบ่าย จำกัดรอบละไม่เกิน 220 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายชื่อภาพยนตร์
กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0 2482 2013-15 ต่อ 1308

faschoolcinema@fapot.or.th

www.facebook.com/thaicinemaschool

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการจองรอบและขอข้อมูลในการลงทะเบียนกิจกรรมต่อไป