โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Mandabi (The Money Order)

5 มกราคม 2567

Bazmande (The Survivor)

5 มกราคม 2567

Short 27 Awarded Film Screening: Program 1

6 มกราคม 2567

Short 27 Awarded Film Screening: Program 2

6 มกราคม 2567

Short 27 Awarded Film Screening: Program 3

6 มกราคม 2567

Short 27 Awarded Film Screening: Program 4

7 มกราคม 2567

Short 27 Awarded Film Screening: Program 5

7 มกราคม 2567

Short 27 Awarded Film Screening: Program 6

7 มกราคม 2567

Script Lab Short Films

13 มกราคม 2567

PAW Patrol the Movie

13 มกราคม 2567