โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Gandhi

11 ตุลาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก

แพรดำ

13 ตุลาคม 2563

แพรดำ

แพรดำ

14 ตุลาคม 2563

แพรดำ

แพรดำ

15 ตุลาคม 2563

แพรดำ

แพรดำ

16 ตุลาคม 2563

แพรดำ

แพรดำ

18 ตุลาคม 2563

แพรดำ

Gandhi

24 ตุลาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก