โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

หลวงตา

13 กรกฎาคม 2565

หลวงพี่เท่ง

14 กรกฎาคม 2565

นะโม OK

15 กรกฎาคม 2565

มากับพระ

16 กรกฎาคม 2565

อรหันต์ซัมเมอร์

17 กรกฎาคม 2565