โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Die Hard

1 มกราคม 2564

Sleepless in Seattle

1 มกราคม 2564

ตั้งวง

6 มกราคม 2564

Rebel with a Cause

Fight Club

8 มกราคม 2564

Rebel with a Cause

ช็อคโกแลต

16 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause

โลกปะราชญ์

16 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause

Transit

18 กุมภาพันธ์ 2564

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Fight Club

18 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause