โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

อีแตน

8 ตุลาคม 2564

เวลาในขวดแก้ว

9 ตุลาคม 2564

ทอง

15 ตุลาคม 2564

วัยระเริง

22 ตุลาคม 2564

ทวิภพ (Director’s Cut)

23 ตุลาคม 2564

วิมานดารา

24 ตุลาคม 2564

test

25 ตุลาคม 2564

บุญชูผู้น่ารัก

29 ตุลาคม 2564

Goal Club เกมล้มโต๊ะ

30 ตุลาคม 2564

นางนาก

31 ตุลาคม 2564

Z

7 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME