ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี...

ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่  29 พฤศจิกายน  2562  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนวิ...

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น หอภาพยน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านภาพย...

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้นหอภาพยนตร์...

อ่านรายละเอียด
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0 2482 2013-15 ต่อ 1308 หรือ 086-386-3313 (สถาบันหนังไทย)

faschoolcinema@fapot.org

www.facebook.com/thaicinemaschool