เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

ตำแหน่งงานว่าง

5 สิงหาคม 2565

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนต์และ...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตำแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (นักจัดรายการภาพยนตร์-Film EventO...

อ่านรายละเอียด
5 กรกฎาคม 2565

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1...

                 ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป...

อ่านรายละเอียด
5 กรกฎาคม 2565

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนว...

    ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)     เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (...

อ่านรายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)    ดังต่อไปนี้       ...

อ่านรายละเอียด
12 มกราคม 2565

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวน...

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
23 ธันวาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง นัก...

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

อ่านรายละเอียด
8 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1...

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
1 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่...

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
7 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
18 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างฉายภ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์

อ่านรายละเอียด
10 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ 

อ่านรายละเอียด
5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์...

ประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ช...

อ่านรายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด
22 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด
3 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตราคุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31   แห่งพระราช...

อ่านรายละเอียด
14 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ

อ่านรายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการสารสนเทศ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ตำแหน่ง นักจัดการส...

อ่านรายละเอียด
22 มกราคม 2563

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิ...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี...

อ่านรายละเอียด
16 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง1. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.25602. งานจัดซื้อจัดจ้าง2.1 ขออ...

อ่านรายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้า...

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่หัวข้อเอกสารเพิ่มเติม ด้านล่างนี้

อ่านรายละเอียด