เกี่ยวกับหอภาพยนตร์

ตำแหน่งงานว่าง

16 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง1. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.25602. งานจัดซื้อจัดจ้าง2.1 ขออ...

อ่านรายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้า...

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่หัวข้อเอกสารเพิ่มเติม ด้านล่างนี้

อ่านรายละเอียด