โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Tokyo-Ga

17 กุมภาพันธ์ 2566

The Scala

26 กุมภาพันธ์ 2566

Scala ที่ระลึกรอบสุดท้าย

26 กุมภาพันธ์ 2566

กาม

2 มีนาคม 2566

Media Dystopia

แอน Faces of Anne

4 มีนาคม 2566

Media Dystopia

Citizenfour

5 มีนาคม 2566

Media Dystopia