โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

BLOW-UP

4 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา

THE SCALA

4 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา

CINEMA PARADISO

4 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา

BLOW-UP

5 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา

THE SCALA

5 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา

CINEMA PARADISO

5 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา