โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Nanook of the North

1 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

ทองปาน

1 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

แผ่นดินของเรา

2 มิถุนายน 2567

ใจจำลอง

5 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

อัตภาวกาล

5 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

หมอนรถไฟ

6 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

นคร-สวรรค์

7 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

Lumière!

9 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction