หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
รถประจำทางปรับอากาศ
สาย 515,Y70E,547

ติดต่อเรา

กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการติดต่อ

ติดต่อรับส่งเอกสารสำนักงาน งานสารบรรณ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 2602, 2616
อีเมล saraban@fapot.org
สมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์
10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1305
อีเมล filmarchivethailand@gmail.com
ห้องสมุดและโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี
วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1405-1406
อีเมล
บริจาคฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-15 ต่อ 2101 มานัสศักดิ์ ดอกไม้ 0896885880 ธีรวุฒิ นามทอง 0815595138
อีเมล acquisition@fapot.org
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวหอภาพยนตร์
วันอังคาร-วันอาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 0, 3106
อีเมล filmarchivethailand@gmail.com
สั่งซื้อสินค้าของที่ระลึกหอภาพยนตร์
วันอังคาร-วันอาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1103
อีเมล www.facebook.com/mayapanich
ติดต่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1305
อีเมล filmarchivethailand@gmail.com
โรงหนังโรงเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร 02-482-2013-5 ต่อ 1308
อีเมล faschoolcinema@gmail.com
ติดต่อขอฝึกงาน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
เบอร์โทร
อีเมล