โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

ทองปาน

21 ตุลาคม 2566

ประชาชนนอก

21 ตุลาคม 2566

เทพธิดาโรงแรม

24 ตุลาคม 2566

ลมเหนือ

24 ตุลาคม 2566

เทวดาเดินดิน

25 ตุลาคม 2566

คู่กรรม ภาค ๒

25 ตุลาคม 2566

Hao Are You

26 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023

Iron Butterflies

26 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023

Sisi und Ich (Sisi & I)

31 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023

Roter Himmel (Afire)

5 พฤศจิกายน 2566

KinoFest 2023