โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

อินทรีทอง

17 ตุลาคม 2566

เหนือมนุษย์

17 ตุลาคม 2566

ทองปาน

21 ตุลาคม 2566

ประชาชนนอก

21 ตุลาคม 2566

เทพธิดาโรงแรม

24 ตุลาคม 2566

ลมเหนือ

24 ตุลาคม 2566

เทวดาเดินดิน

25 ตุลาคม 2566

คู่กรรม ภาค ๒

25 ตุลาคม 2566

Hao Are You

26 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023

Iron Butterflies

26 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023

Sisi und Ich (Sisi & I)

31 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023