โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Shara

25 มิถุนายน 2565

ทึ่ง! หนังโลก

White Building

2 กรกฎาคม 2565

Focus on Anti-Archive

Anti-Archive Short Films

2 กรกฎาคม 2565

Focus on Anti-Archive

Dream Land

2 กรกฎาคม 2565

Focus on Anti-Archive