โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

วิวาห์พาฝัน

8 มิถุนายน 2566

เพลงสุดท้าย..

8 มิถุนายน 2566

ฉันผู้ชายนะยะ

9 มิถุนายน 2566

มะลิลา

13 มิถุนายน 2566

รักทรมาน

14 มิถุนายน 2566

นางแบบ

15 มิถุนายน 2566

สตรีเหล็ก

20 มิถุนายน 2566

หอแต๋วแตก

20 มิถุนายน 2566

ปล้นนะยะ

21 มิถุนายน 2566

สัตว์ประหลาด!

24 มิถุนายน 2566

วิวาห์พาฝัน

25 มิถุนายน 2566