โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Drive My Car

5 กุมภาพันธ์ 2565

Love Hurts เจ็บเพราะรัก

Aiki

9 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Drive My Car

12 กุมภาพันธ์ 2565

Love Hurts เจ็บเพราะรัก

Persona

13 กุมภาพันธ์ 2565

ทึ่ง! หนังโลก

Cries and Whispers

13 กุมภาพันธ์ 2565

ทึ่ง! หนังโลก