โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Rafiki

9 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Annie Hall

16 กุมภาพันธ์ 2563

ทึ่ง! หนังโลก

Moonlight

18 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Sicixia

20 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก