ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ

การชมภาพยนตร์จัดเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่มอบประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมได้มากกว่าความบันเทิง และเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้สูงอายุ และภาพยนตร์สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดประเด็นแลกเปลี่ยนการพูดคุย ถกเถียงในประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ อีกทั้งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าสง่างาม ซึ่งทำให้เห็นหน้าที่ของภาพยนตร์ที่เป็นได้มากกว่าแค่เครื่องมือในการสร้างความบันเทิงเท่านั้น

ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

หอภาพยนตร์ได้ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดำเนินจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ที่คัดสรรแล้ว และมีการเสวนาหลังจากฉายภาพยนตร์จบ โดยมีคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ริเริ่มโครงการและผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรหลักในแต่ละครั้ง

ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ หอภาพยนตร์

กิจกรรมสำหรับคณะผู้สูงอายุที่รวบรวมกลุ่มกันมาชมภาพยนตร์ รำลึกความหลัง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่มาเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์ให้ท่านฟัง ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

สำหรับผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมได้โดย

1
รวมกลุ่มผู้สูงอายุวัย 50 ปีขึ้นไป จำนวน 15-100 คน
2
ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รอบเช้า 8.30-12.00 น. และรอบบ่าย 13.00-16.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อจองรอบได้ที่
คุณมนัส กิ่งจันทร์
02-482-2013-14 ต่อ 125 หรือ 084-651-8645