โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Fathers

14 มิถุนายน 2567

Egoist

15 มิถุนายน 2567

Weekend

15 มิถุนายน 2567

Deux (Two of Us)

16 มิถุนายน 2567

หมอนรถไฟ

18 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

ใจจำลอง

18 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

Lumière!

19 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

Birth of the Seanema

19 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

แผ่นดินของเรา

20 มิถุนายน 2567

รักแห่งสยาม

22 มิถุนายน 2567

Birth of the Seanema

23 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

นคร-สวรรค์

25 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

อัตภาวกาล

25 มิถุนายน 2567

Fiction/Nonfiction

ข้าวนอกนา

4 กรกฎาคม 2567