โปรแกรมภาพยนตร์

โปรแกรมที่ผ่านมา

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms

2 ธันวาคม 2566

Lighting Up the Stars

2 ธันวาคม 2566

Ordinary Hero

2 ธันวาคม 2566

16 mm Rolling

3 ธันวาคม 2566