Starship Troopers

13 มีนาคม 2564

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

2540

กำกับโดย Paul Verhoeven

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Jake Busey

ความยาว 129 นาที

ภาษา ภาษาอังกฤษ คำบรรยายภาษาไทย


เรื่องราวในโลกอนาคตการต่อสู้เพื่อครอบครองจักรวาล ระหว่างกองกำลังทหารกับแมลงเอเลี่ยนยักษ์เผ่าพันธุ์อาราคนิดส์ 


       หลังจบภาพยนตร์ รับฟังการบรรยายถึงประเด็นสังคม การเมือง การทหาร ที่แฝงอยู่ในหนัง โดย ผศ.เมธาวี โหละสุต อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สนใจศึกษาเรื่องมนุษย์ศาสตร์ สื่อดิจิทัล ลัทธิทหารนิยม (Militarism) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0 หรือ 081-550-8716


สำรองที่นั่ง

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Sátántangó

3 กันยายน 2565

เวลา 10:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ถอดรหัสดนตรีใน West Side Story : Cinema Lecture

20 สิงหาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Shara

25 มิถุนายน 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Petit paysan (Bloody Milk)

11 พฤษภาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา