Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร

22 มกราคม 2564 - 22 มกราคม 2564 กิจกรรม

เรียนออนไลน์วิชา Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร ศุกร์ที่ 22 มกราคมนี้ที่เพจหอภาพยนตร์แม้ภาพยนตร์เรื่อง Vertigo ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก พร้อมการบรร...

อ่านรายละเอียด

มาตรการให้บริการห้องสมุดและโสตทัศน์ เชิด ทรงศรี ในช่วง COVID-19 ระลอกใหม่

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุก...

อ่านรายละเอียด

เชิญร่วมเสนอรายชื่อขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 11

7 มกราคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 กิจกรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ แต่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าบันทึ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้ได้ทุนสนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพ...

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร / ทุนวิจัย

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้นหอภาพยนตร์...

อ่านรายละเอียด

ปิดส่วนให้บริการหอภาพยนตร์ ช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ชุดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบา...

อ่านรายละเอียด

มาตรการให้บริการหอภาพยนตร์ในช่วง Covid-19 ระลอกใหม่

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการหอภาพยนตร์ เรายังคงเข้มกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยกับทุกท่านในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 โดยได้เพิ่มมาตรการการจัดที่นั่งในโรง...

อ่านรายละเอียด

รางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

ประกาศผล ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) เทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของ...

อ่านรายละเอียด

เสวนาภาพยนตร์: Another TRIP TO THE MOON: สำรวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร

25 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทยถูกท้าทายทั้งจากการพัฒนาเท...

อ่านรายละเอียด

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24

19 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดขงประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์กา...

อ่านรายละเอียด

THE FINALISTS: รางวัลรัตน์ เปสตันยี (SHORT FILM COMPETITION)

19 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

รายชื่อและโปรแกรมฉายภาพยนตร์สั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลรัตน์ เปสตันยี (ระดับบุคคลทั่วไป)  ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24 รางวัลรัตน์ เปสตันยี...

อ่านรายละเอียด

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

1 ธันวาคม 2563 ข่าวสาร

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

27 พฤศจิกายน 2563 ข่าวสาร / สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

27 พฤศจิกายน 2563 ข่าวสาร / สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด

ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี 2564

26 ตุลาคม 2563 ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้าง...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา

3 พฤศจิกายน 2563 ข่าวสาร / สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตราคุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31   แห่งพระราช...

อ่านรายละเอียด

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 ข่าวสาร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...

อ่านรายละเอียด

ประเมินความพึงพอใจของ “ผู้ใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปร...

19 สิงหาคม 2563 ข่าวสาร

ขอเชิญท่านร่วมประเมินความพึงพอใจของ “ผู้ใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2563 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลใ...

อ่านรายละเอียด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

7 สิงหาคม 2563 ข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2563ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่...

อ่านรายละเอียด

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 กรกฎาคม 2563 ข่าวสาร

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ...

อ่านรายละเอียด

Beirut Over and Over Again

24 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

Beirut Over and Over Again"Beyrouth plusieurs fois"ภาพยนตร์สั้นรอบการกุศล เพื่อบรรเทาทุกข์จากเหตุระเบิดในเบรุต---------เราทุกคนคงได้เห็นภาพข่าวการระเบ...

อ่านรายละเอียด

ทึ่ง! หนังโลก Jaws

5 ธันวาคม 2563 - 13 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

ทึ่ง! หนังโลก เดือนธันวาคม พบกับ Jaws ภาพยนตร์ฮอลลีวูดปี พ.ศ. 2518 ผลงานการกำกับของ สตีเวน สปีลเบิร์ก ที่สร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของปีเตอร์ เบนช์ลีย์...

อ่านรายละเอียด

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16

1 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ หอภาพยนตร์ สำหรับโรงเรียนในเขต จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ โดยเปิดโ...

อ่านรายละเอียด

ลานดารา ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี

28 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563  เจษฎาภรณ์ ผลดี จะเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ 189 บนลานดาราของหอภาพยนตร์ ขอเชิญแฟน ๆ ทุกท่านมาร่วมเป็...

อ่านรายละเอียด

9 สั้นถึง 9 ยาว

4 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ริเริ่มจัดขึ้นโดยมูลนิธิหนังไทย และหอภาพยนตร์ เมื่อปี 2540 ได้เป็นพื้นที่สำคัญให้แก่หนังสั้นไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 24 ป...

อ่านรายละเอียด

ทึ่ง! หนังโลก The Bad Sleep Well

14 พฤศจิกายน 2563 - 22 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม

ทึ่ง! หนังโลก เดือนพฤศจิกายน พบกับ The Bad Sleep Well ภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญ ผลงานการกำกับลำดับที่ 20 ของอากิระ คุโรซาวา จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น จั...

อ่านรายละเอียด

วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ปี 2563 Your Window to the World

27 ตุลาคม 2563 - 27 ตุลาคม 2563 กิจกรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่ายที่ทำหน้าอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์อื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมรดกโสตทัศน์โลก  27 ตุลาคม...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันสรรพสาตรครั้งที่ 13

17 ตุลาคม 2563 - 17 ตุลาคม 2563 กิจกรรม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ 5 ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2400 ทร...

อ่านรายละเอียด

ทึ่ง! หนังโลก Gandhi

11 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563 กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้ประวัติชีวิตของ มหาตมะ คานธี ได้ในภาพยนตร์เรื่องสำคัญจากปี 1982 Gandhi หนังอัตชีวประวัติมหาบุรุษของอินเดีย ผู้ใช้แนวทางอหิงสาในการต่อสู้เร...

อ่านรายละเอียด

มิตร ชัยบัญชา 50 ปีที่จากไป - กิจกรรมรำลึกพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจแฟนหนังไทย

8 ตุลาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2563 กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 และเสาร์ที่ 10 ตุลาคม หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญแฟน ๆ ร่วมรำลึกถึง มิตร ชัยบัญชา เนื่องในวาระ 50 ปีแห่งการจากไปของพระเอกผู้เป็น...

อ่านรายละเอียด