ประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน : นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศการผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการประชุมภาพยนตร์วิชาการด้านภาพยนตร์อาเซียน (Association of Southeast Asian Cinemas Conference – ASEACC) จัดงานเสวนาโต๊ะกลมออนไลน์เรื่อง นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศน์การผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม Current Ecology of Film Culture in Thailand: Production Landscapes, Screening Spaces, Participatory Cultures 


วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.


สามารถรับชมการถ่ายทอดการเสวนาได้ทาง www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage


รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา

กฤษฏา ขำยัง 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร <<ประวัติ>>ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<ประวัติ>>รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ <<ประวัติ>>ผศ.ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<ประวัติ>>


ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล <<ประวัติ>>


ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร <<ประวัติ>>ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องขยายเวล...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด