ประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน : นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศการผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการประชุมภาพยนตร์วิชาการด้านภาพยนตร์อาเซียน (Association of Southeast Asian Cinemas Conference – ASEACC) จัดงานเสวนาโต๊ะกลมออนไลน์เรื่อง นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศน์การผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม Current Ecology of Film Culture in Thailand: Production Landscapes, Screening Spaces, Participatory Cultures 


วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.


สามารถรับชมการถ่ายทอดการเสวนาได้ทาง www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage


รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา

กฤษฏา ขำยัง 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร <<ประวัติ>>ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<ประวัติ>>รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ <<ประวัติ>>ผศ.ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<ประวัติ>>


ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล <<ประวัติ>>


ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร <<ประวัติ>>ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ฉาย สมิงบ้านไร่ ฉลอง YouTube แสนคนติดตาม

30 ก.ค. 64 - 28 ธ.ค. 73  กิจกรรม

🎉 ฉลองยอดผู้ติดตามครบ 100,000 คน ทางช่องยูทูบหอภาพยนตร์ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ พบกับ 🎥"สมิงบ้านไร่" ผลงานการแสดงที่หาดูยากของพระเอกตลอดกาล "มิ...

อ่านรายละเอียด

นางสาวสุวรรณ หรือ โชคสองชั้น: ถกประวัติศาสตร์...

30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64  กิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ภาพยนตร์เรื่อง "โชคสองชั้น" ได้ออกฉายในฐานะภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทย อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่อดีตถึงปัจ...

อ่านรายละเอียด

Live Talk 25 ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น EP.1: อัปเ...

21 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64  กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์สั้นขอเชิญร่วมกิจกรรมสนทนา "Live Talk 25 ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น" เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 25 ของงานประกวดหนังสั้นแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดขอ...

อ่านรายละเอียด