ประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน : นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศการผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการประชุมภาพยนตร์วิชาการด้านภาพยนตร์อาเซียน (Association of Southeast Asian Cinemas Conference – ASEACC) จัดงานเสวนาโต๊ะกลมออนไลน์เรื่อง นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศน์การผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม Current Ecology of Film Culture in Thailand: Production Landscapes, Screening Spaces, Participatory Cultures 


วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.


สามารถรับชมการถ่ายทอดการเสวนาได้ทาง www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage


รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา

กฤษฏา ขำยัง 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร <<ประวัติ>>ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<ประวัติ>>รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ <<ประวัติ>>ผศ.ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<ประวัติ>>


ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล <<ประวัติ>>


ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร <<ประวัติ>>ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

สำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570"

19 ม.ค. 65  ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570" ที่จะนำไปประกอบการออกแบบ แนวคิดและการจัดทำเป้าหมาย  โคร...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

12 ม.ค. 65  สมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด