เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านภาพยนตร์หรือการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาและการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ครั้งที่ 14

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย, บทความวิชาการด้านภาพยนตร์ หรือ การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ เพื่อร่วมนำเสนองานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อาเซียนทุกแขนง ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาและการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์  ครั้งที่ 14  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567  


สมัครและส่งบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 500 คำ (เป็นภาษาไทย) ภายใน วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 เวลา 23.59 น. ได้ที่ <<คลิก>>  


ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย : 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ /  ภาพยนตร์ยุคหลังสมัยใหม่ /  ชาตินิยมในภาพยนตร์  /  ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อ /  ประพันธกร /  เพศวิถี เพศสถานะ และอัตลักษณ์ทางเพศ /  เชื้อชาติ และชนกลุ่มน้อย /  เมืองและชนบท /  ตระกูลของภาพยนตร์ /  ดารา นักแสดงภาพยนตร์ / สรพงศ์ ชาตรี /  ผู้ชมและการตอบรับ /  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ /  ภาพยนตร์กระแสทางเลือก /  การบรูณะซ่อมแซมภาพยนตร์ / การอนุรักษ์ภาพยนตร์ / การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ / การทำฐานข้อมูลภาพยนตร์ ฯลฯ  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  faschoolcinema@fapot.or.th

 โทรศัพท์ 02 482 2013-15 ต่อ 1308 หรือ 087-567-4316


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด