นิทรรศการ Leave us to complete the films

29 พฤศจิกายน 2566 ข่าวสาร

ฉลองครบ 100 ปี การกำเนิดของ ฟิล์มภาพยนตร์ 16 มม. กับนิทรรศการศิลปะจัดวาง Leave us to complete the films: an exhibition celebrating 16mm film centenary...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานและกำหนดวัน เวลา ในการรายงาน...

28 พฤศจิกายน 2566 ข่าวสาร / สมัครงาน

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนต...

อ่านรายละเอียด

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

21 พฤศจิกายน 2566 - 9 ธันวาคม 2566 กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)...

อ่านรายละเอียด

หนังสั้นมาราธอนออนไลน์

31 ตุลาคม 2566 - 8 ธันวาคม 2566 กิจกรรม

ร่วมออกเดินทางพบขุมทรัพย์หนังสั้นเรื่องเยี่ยมจากคนทำหลากหลายวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป คละด้วยหนังสั้นหลากหลายแนว ทั้งหนังเล่าเรื่อง หนั...

อ่านรายละเอียด

ทุนสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านภาพยนตร์และการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ปี 2567

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร / ทุนวิจัย

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานศึกษาวิจัย บทความวิชาการ ด้านภาพยนตร์และการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์  หอภาพยนตร์ ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษ...

อ่านรายละเอียด

100 ปี ชาตกาล สุวัฒน์ วรดิลก รพีพร

28 พฤศจิกายน 2566 - 28 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม

กองทุนศรีบูรพา ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "100 ปี ชาตกาล สุวัฒน์ วรดิลก รพีพร" เพื่อ รำลึกถึง สุวัฒน์ วรดิลก หรือ รพีพร...

อ่านรายละเอียด

Rien à foutre (Zero Fucks Given) พร้อมร่วมพูดคุยกับผู้กำกับหลังจบภาพยนตร์

16 พฤศจิกายน 2566 - 16 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม

ชม “Rien à foutre (Zero Fucks Given)” รอบพิเศษ พร้อมร่วมพูดคุยกับผู้กำกับหลังจบภาพยนตร์🇫🇷 “Rien à foutre” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Zero Fucks Given” เป็นภา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตําแหน่ง นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเน...

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร / สมัครงาน

ตามประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้การดำเ...

อ่านรายละเอียด

Hong Kong Week 2023@Bangkok

10 พฤศจิกายน 2566 - 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสีสันศิลปะ และวัฒนธรรม อันมีชีวิตชีวาของฮ่องกงในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้!กรมสันทนาการเเละวัฒนธรรมในสังกัดรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่อ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิ...

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร / สมัครงาน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑....

อ่านรายละเอียด

มาตรการให้บริการโรงภาพยนตร์ในช่วง COVID-19

8 มิถุนายน 2563 ข่าวสาร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ1 ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่หอภาพยนตร์2 สแกน QR code ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในแบบฟอร์ม ณ ศูนย์บริการ...

อ่านรายละเอียด

เปิดรับผลงานศึกษาด้านภาพยนตร์เพื่อร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 10

9 มิถุนายน 2563 ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านภาพยนตร์เพื่อร่วมนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ประเ...

อ่านรายละเอียด

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เปิดให้บริการแล้ว

20 พฤษภาคม 2563 ข่าวสาร

📖📽 ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แหล่งค้นคว้าเฉพาะด้านภาพยนตร์ พร้อมเปิดบริการแบบนัดหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์...

อ่านรายละเอียด

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาเปิดให้บริการแล้ว

19 พฤษภาคม 2563 ข่าวสาร

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา  แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็...

อ่านรายละเอียด

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...

1 เมษายน 2563 ข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้ว...

อ่านรายละเอียด

ชมหนังเพลงคลาสสิก “เงิน เงิน เงิน” ฉบับปี 2508 นำแสดงโดยมิตร-เพชรา ภาพสดใสจากการรีมาสเตอร์ใหม่

1 เมษายน 2563 ข่าวสาร

เนื่องจากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันครบรอบวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ  "เสด็จพระองค์ชายเล็ก" แห่งวงการภาพยนตร์  หอภาพย...

อ่านรายละเอียด

ประกาศ งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

27 มีนาคม 2563 ข่าวสาร

ประกาศหอภาพยนตร์เรื่อง งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประ...

อ่านรายละเอียด

ฉายหนังผ่าน Youtube ห่างกันสักพัก ช่วง COVID-19

24 มีนาคม 2563 ข่าวสาร

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งรวมไปถึงโรงภาพยนตร์งดให้บริการในช่วง...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564 กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ตุลาคม 2564 - 16 ตุลาคม 2564 กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ตุลาคม 2564 - 17 ตุลาคม 2564 กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564 กิจกรรม

หนังไทยเรื่องใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2564หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมรับชมพิธีประกาศขึ้นทะเบียน...

อ่านรายละเอียด

งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11

24 สิงหาคม 2564 - 25 สิงหาคม 2564 กิจกรรม

หอภาพยนตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการศึกษาด้านภาพยนตร์ ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแก...

อ่านรายละเอียด

25 ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น EP.2: จากหนังสั้นไทยสู่หนังยาวในเวทีโลก

17 สิงหาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564 กิจกรรม

พบกับ EP. 2 ของกิจกรรม "Live Talk 25 ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น" วงสนทนาเนื่องในวาระครบรอบปีที่ 25 ของงานประกวดหนังสั้นแห่งแรกของไทย ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้แ...

อ่านรายละเอียด

ดูหนังกับลูก

13 สิงหาคม 2564 - 13 สิงหาคม 2564 กิจกรรม

ดูหนังกับลูก: วงเสวนาว่าด้วยการชมภาพยนตร์ในครอบครัวยุคที่มีทุกอย่างอยู่บนหน้าจอ หนังเรื่องนี้เหมาะกับเด็กหรือไม่? การ์ตูนเรื่องนั้นรุนแรงไปไหม? ถ...

อ่านรายละเอียด

ฉาย สมิงบ้านไร่ ฉลอง YouTube แสนคนติดตาม

30 กรกฎาคม 2564 - 28 ธันวาคม 2573 กิจกรรม

🎉 ฉลองยอดผู้ติดตามครบ 100,000 คน ทางช่องยูทูบหอภาพยนตร์ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ พบกับ 🎥"สมิงบ้านไร่" ผลงานการแสดงที่หาดูยากของพระเอกตลอดกาล "มิ...

อ่านรายละเอียด

นางสาวสุวรรณ หรือ โชคสองชั้น: ถกประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยหนังไทยเรื่องแรก?

30 กรกฎาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ภาพยนตร์เรื่อง "โชคสองชั้น" ได้ออกฉายในฐานะภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทย อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่อดีตถึงปัจ...

อ่านรายละเอียด

Live Talk 25 ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น EP.1: อัปเดตชีวิต (อดีต) นักเรียนหนัง

21 กรกฎาคม 2564 - 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์สั้นขอเชิญร่วมกิจกรรมสนทนา "Live Talk 25 ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น" เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 25 ของงานประกวดหนังสั้นแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดขอ...

อ่านรายละเอียด