ทุนสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านภาพยนตร์และการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ปี 2567

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานศึกษาวิจัย บทความวิชาการ ด้านภาพยนตร์และการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์  

หอภาพยนตร์ ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยด้านภาพยนตร์และการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และเพิ่มประเภททุนสนับสนุน 3 ลักษณะโครงการ ดังนี้


  วิทยานิพนธ์  รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 50,000 บาท 

  สารนิพนธ์ การศึกษาวิจัยอิสระ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หรือ เทียบเคียง รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 10,000 บาท

 บทความวิชาการ รับทุนสนับสนุนไม่เกินบทความละ 10,000 บาท


เงื่อนไขการสมัคร

1. กำลังทำงานศึกษาวิจัย (สารนิพนธ์, การศึกษาวิจัยอิสระ, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล,วิทยานิพนธ์, งานบทความวิชาการ)  ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยหรือการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ 

2. โครงการสารนิพนธ์การศึกษาวิจัยอิสระ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล และวิทยานิพนธ์ ที่จะขอรับทุน จะต้องเป็นงานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อแล้วจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนสังกัด หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว   

3. โครงการที่เสนอขอรับทุนจะต้องทำเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567


คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

1. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำสารนิพนธ์ การศึกษาวิจัยอิสระ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิทยานิพนธ์ หรือ งานบทความวิชาการ ทางด้านภาพยนตร์ การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์หรือสาขา ที่เสนอรับทุน

2. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการทำสารนิพนธ์ การศึกษาวิจัยอิสระ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

3. ผู้ขอรับทุนสารนิพนธ์ การศึกษาวิจัยอิสระ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล และวิทยานิพนธ์จะต้องยังคงสถานะเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  <<คลิก>>


กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่   <<คลิก>>


โดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนดและกรุณาแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น.


สอบถามข้อมูล โทร 02-482-2013-15 ต่อ 1308  หรือ 087-567-4316 
ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด