งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11

หอภาพยนตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการศึกษาด้านภาพยนตร์ ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar วันอังคารที่ 24-25  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. – 16.30 น.

ท่านสามารถคลิกลิ้งค์ด้านล่างแต่ละ Session ที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอได้ตามวันและเวลาที่กำหนด


โดยท่านสามารถอ่านบทคัดย่อของการศึกษาด้านภาพยนตร์ในงานนี้ทั้งหมดได้ที่ <<คลิก>>


กำหนดการนำเสนอผลงาน

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.


Session 1  ภาพยนตร์นอกกระแสและภาพยนตร์สั้น  

10.00 - 11.30 น.                       

- อิทธิพลและการเสพภาพยนตร์นอกกระแสของชนชั้นกลางไทยต่อบทบาททางการเมืองและสังคมของชนชั้นกลางไทย  โดย บรรณวิศว์ บุญสมภาร

- การดิ้นรนของตัวละครชายขอบในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่  โดย เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์

- โรงเรียนเผด็จการเหนือจริง : อุปมานิทัศน์การเมืองในภาพยนตร์สั้นโดยนักศึกษาไทย  โดย ศาสวัต บุญศรี           

คลิกเพื่อเข้าร่วม     

                     

Session 2   พัฒนาการภาพยนตร์ไทย  

13.00 - 14.00 น.               

- พัฒนาการศิลปะภาพยนต์แอนิเมชันไทย  โดย  ปิยนนท์ สมบูรณ์

- พัฒนาการของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทย ในช่วง พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2563  โดย ณัฐสิทธิ์ ขจายศรสิทธิ์ 

คลิกเพื่อเข้าร่วม             

                                         

Session 3  ภาพยนตร์บัณฑิต ฤทธิ์ถกล กับสังคมไทย

15.00 -16.00 น.

- มิติทางการเมืองในภาพยนตร์ไทย : ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ 14 ตุลาคม สงครามประชาชน โดย ผศ. ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์

- กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (2538) มี ‘แฟมิลี่แมน’ และ ‘เวิร์กกิ้งวู้แมน’ : นวทัศน์ความเป็นชายกับความเป็นหญิงในยุคสมัยแห่งความพลิกผัน โดย อภิสิทธิ์ ปานอิน

คลิกเพื่อเข้าร่วม วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 – 16.30 น.

Session 4  ภาพยนตร์อาเซียน

10.00 - 11.00 น.

- การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศ CLMV  โดย ภาณุรักษ์ ต่างจิตร

- ผู้หญิง กับ ปืน (Babae at baril) (2019) – ฟิล์มนัวร์เฟมินิสต์แห่งเกซอนซิตี: การเมืองเรื่องความตาย (Necropolitics) แห่งโรควิทยาความรุนแรง ระบบทุนนิยม และปิตาธิปไตยในฟิลิปปินส์  โดย รศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา

คลิกเพื่อเข้าร่วม                       


Session 5  การเมืองในภาพยนตร์

11.30 - 12.30 น.

- ยอดมนุษย์ไทยไม่ได้มาจากเนบิวล่า M78  โดย  ชานนท์ ลัภนะทิพากร

- พิจารณาหนัง Ten Years และ Ten Years Thailand ในฐานะหนัง counter hegemony และ anti establishment  โดย บดินทร์ เทพรัตน์

คลิกเพื่อเข้าร่วม                                                           


Session 6  เสียงหัวเราะในภาพยนตร์ 

13.30 - 14.30 น.

- เสียงหัวเราะจากทศวรรษ 2540: ภาพยนตร์ “ตลกไทย” หลังสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  โดย  อิทธิเดช พระเพ็ชร

- การพากย์ภาพยนตร์ตลกข้ามชาติของทีมพากย์พันธมิตรและการต่อรองการนิยามภาพยนตร์ในบริบทชาติ  โดย  ศุภาวรรณ ศุภณีดิส

คลิกเพื่อเข้าร่วม


Conclusion session  

15.30 - 16.30  น.                                       

ผศ.ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ก้อง  ฤทธิ์ดี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)       

คลิกเพื่อเข้าร่วม         

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นิศานาถ  โทรศัพท์ 087-567-4316  หรืออีเมล faschoolcinema@fapot.org


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้ง...

4 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64  กิจกรรม

หนังไทยเรื่องใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2564หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมรับชมพิธีประกาศขึ้นทะเบียน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก โรงหนังโรงเรียน...

31 ส.ค. 64  ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม โรงหนังโรงเรียน Script Lab โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีทั้งสิ้น 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้1. เก็จมณี ทุมมา2....

อ่านรายละเอียด

โรงหนังโรงเรียน Script Lab

13 ส.ค. 64  ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ เปิดรับสมัครผู้มีอายุระหว่าง 22-30 ปี ที่สนใจการเขียนบทภาพยนตร์สำหรับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนบทภาพยนตร์สั้น ในโครงการ...

อ่านรายละเอียด