สาระภาพยนตร์

ลานดารา

สเตล่า มาลูกี้

ลานดาราดวงที่ 103
25.09.53

นันทนา เงากระจ่าง

ลานดาราดวงที่ 101
12.06.53

ธงไชย แมคอินไตย์

ลานดาราดวงที่ 100
4.04.53

จินตหรา สุขพัฒน์

ลานดาราดวงที่ 99
21.02.53

สรพงศ์ ชาตรี

ลานดาราดวงที่ 98
26.11.52

ดวงเดือน จิไธสงค์

ลานดาราดวงที่ 97
26.11.52

วาสนา สิทธิเวช

ลานดาราดวงที่ 96
29.10.52

ปิยะ ตระกูลราษฎร์

ลานดาราดวงที่ 95
29.10.52

โกวิทย์ วัฒนกุล

ลานดาราดวงที่ 94
22.10.52