สาระภาพยนตร์

ลานดารา

จิตรกร สุนทรปักษิน

ลานดาราดวงที่ 73
20.08.52

ลลนา สุลาวัลย์

ลานดาราดวงที่ 72
15.08.52

ไพโรจน์ สังวริบุตร

ลานดาราดวงที่ 71
15.08.52

อัศวิน รัตนประชา

ลานดาราดวงที่ 70
13.08.52

จอมใจ จรินทร

ลานดาราดวงที่ 69
13.08.52

มานพ อัศวเทพ

ลานดาราดวงที่ 68
6.08.52

ลือชัย นฤนาท

ลานดาราดวงที่ 67
6.08.52

กรุง ศรีวิไล

ลานดาราดวงที่ 66
6.08.52

เกชา เปลี่ยนวิถี

ลานดาราดวงที่ 65
30.07.52

ฤทธิ์ ลือชา

ลานดาราดวงที่ 64
30.07.52