สาระภาพยนตร์

ลานดารา

ดวงดาว จารุจินดา

ลานดาราดวงที่ 156
31.01.58

ศรราม เทพพิทักษ์

ลานดาราดวงที่ 155
8.11.57

ชุมพร เทพพิทักษ์

ลานดาราดวงที่ 154
8.11.57

ธิติมา สังขพิทักษ์

ลานดาราดวงที่ 153
26.07.57

ชลิต เฟื่องอารมณ์

ลานดาราดวงที่ 152
26.07.57

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

ลานดาราดวงที่ 151
21.06.57

เศรษฐา ศิระฉายา

ลานดาราดวงที่ 150
26.04.57

ลลิตา ปัญโญภาส

ลานดาราดวงที่ 149
25.01.57

จารุวรรณ ปัญโญภาส

ลานดาราดวงที่ 148
25.01.57

สุรศักดิ์ วงษ์ไทย

ลานดาราดวงที่ 147
9.11.56