สาระภาพยนตร์

ลานดารา

สมชาย ศรีภูมิ

ลานดาราดวงที่ 93
22.10.52

ปิยะมาศ โมนยะกุล

ลานดาราดวงที่ 92
15.10.52

ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์

ลานดาราดวงที่ 91
15.10.52

อนันดา เอเวอริ่งแฮม

ลานดาราดวงที่ 90
10.10.52

สิงหา สุริยง

ลานดาราดวงที่ 89
1.10.52

ภูษิต อภิมัน

ลานดาราดวงที่ 88
1.10.52

กิตติ ดัสกร

ลานดาราดวงที่ 87
24.09.52

อุเทน บุญยงค์

ลานดาราดวงที่ 86
24.09.52

ดามพ์ ดัสกร

ลานดาราดวงที่ 85
24.09.52

ชณุตพร วิศิษฏโสภณ

ลานดาราดวงที่ 84
20.09.52