โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

ชาติผยอง

1 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

ใต้ฟ้าสีคราม

1 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

Zombi Child

2 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

O Apóstolo (The Apostle)

2 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ท้าชน

4 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

Fake โกหก...ทั้งเพ

4 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

October Sonata รักที่รอคอย

5 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

มะหมา 4 ขาครับ

5 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

Tsugumi

6 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา

6 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

วิมานดารา

7 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

สวรรค์มืด

7 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

8 สิงหาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ดูหนังคลาสสิก

Fake โกหก...ทั้งเพ

9 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

ท้าชน

9 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

ไกรทอง

11 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

นางฟ้าท่าเรือ

11 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

Good Bye Lenin!

12 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Dust in the Wind ฝุ่นในสายลม

12 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เอ็กซ์แมน แฟนพันธุ์เอ็กซ์

13 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

โอปปาติก เกิดอมตะ

13 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

อย่าบอกว่าเธอบาป

14 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

อำมหิตพิศวาส

14 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

เอหิปัสสิโก Come and See

15 สิงหาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์สโมสร Come and See

สวรรค์มืด

16 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

วิมานดารา

16 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา

18 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

Sala samobójców (Suicide Room)

18 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ใต้ฟ้าสีคราม

19 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

ชาติผยอง

19 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

อำมหิตพิศวาส

20 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

อย่าบอกว่าเธอบาป

20 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

Zombi Child

21 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Dust in the Wind ฝุ่นในสายลม

21 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

มะหมา 4 ขาครับ

22 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

October Sonata รักที่รอคอย

22 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

Tsugumi

23 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Sala samobójców (Suicide Room)

23 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

บินแหลก

25 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

ท่านขุนน้อยน้อยแห่งสยาม

25 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

โอปปาติก เกิดอมตะ

26 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

เอ็กซ์แมน แฟนพันธุ์เอ็กซ์

26 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

O Apóstolo (The Apostle)

27 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Good Bye Lenin!

27 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

นางฟ้าท่าเรือ

28 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

ไกรทอง

28 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

The Housemaid

29 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Parasite

29 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ท่านขุนน้อยน้อยแห่งสยาม

30 สิงหาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

บินแหลก

30 สิงหาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

ภาพยนตร์สโมสร Come and See

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

สายน้ำกับชีวิต