โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

คิดถึงวิทยา

1 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

The Fourth Portrait ภาพวาดที่สี่

1 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

BLOW-UP

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

THE SCALA

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

นิรันดร์ราตรี

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

CINEMA PARADISO

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 18:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

LA SCALA ลาสกาลา

BLOW-UP

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

THE SCALA

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

นิรันดร์ราตรี

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

CINEMA PARADISO

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 18:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

สายน้ำติดเชื้อ

7 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Seoul Station

9 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

คิดถึงวิทยา

9 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

5 Centimeters per Second

10 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Rekopis znaleziony w Saragossie (The Saragossa Manuscript)

10 กรกฎาคม 2563

เวลา 14:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa)

12 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El ángel exterminador (The Exterminating Angel)

12 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ลูกแม่มูล

15 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

The Fourth Portrait ภาพวาดที่สี่

16 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เรือนแพ

16 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Seoul Station

19 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

5 Centimeters per Second

19 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

สายน้ำติดเชื้อ

21 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Rekopis znaleziony w Saragossie (The Saragossa Manuscript)

21 กรกฎาคม 2563

เวลา 14:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El ángel exterminador (The Exterminating Angel)

22 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Madame de… (The Earrings of Madame De...)

22 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

24 กรกฎาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศรีศาลายา

ดูหนังคลาสสิก

เรือนแพ

28 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Madame de… (The Earrings of Madame De...)

28 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ลูกแม่มูล

30 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa)

30 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

พี่ชาย My Hero

31 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Husband & Wife สามี ภรรยา และแรงปรารถนา

กรุงเทพ ฯ ที่เคลื่อนไหว

เงาสงครามเย็น

ผลงาน นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล วาสนา พูนผล

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

ทึ่ง! หนังโลก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก