โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนธันวาคม 2565

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

If I Think of Germany at Night

1 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Tango

1 ธันวาคม 2562

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 32

2 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 33

3 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 34

4 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 35

5 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 36

5 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 37

6 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 38

8 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 39

8 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 40

9 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

Tribute to Gustav Deutsch Film Ist. (1-6)

14 ธันวาคม 2562

เวลา 14:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Deep South Young Filmmaker

14 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: VIETNAM

14 ธันวาคม 2562

เวลา 20:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: CAMBODIA

15 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: SINGAPORE

15 ธันวาคม 2562

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: INDONESIA

15 ธันวาคม 2562

เวลา 17:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Astro A-List 10 Short Films: LOVE

15 ธันวาคม 2562

เวลา 18:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: MALAYSIA

16 ธันวาคม 2562

เวลา 20:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: BRUNEI

17 ธันวาคม 2562

เวลา 20:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

History of Japanese Experimental Films : MAKING WAVES

18 ธันวาคม 2562

เวลา 19:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

SHORT PITCHING 2019

19 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Archival Screening Night Roadshow

19 ธันวาคม 2562

เวลา 18:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Tribute to Gustav Deutsch Film Ist. (7-12)

20 ธันวาคม 2562

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Tribute to Gustav Deutsch Film Ist. a girl & a gun

20 ธันวาคม 2562

เวลา 19:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: LAOS

21 ธันวาคม 2562

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: PHILIPPINES

21 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Best Selection from Clermont-Ferrand

21 ธันวาคม 2562

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Screening Award Ceremony

21 ธันวาคม 2562

เวลา 19:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Awarded Film Marathon Screening

22 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

True and Tender is the North (A Corte do Norte)

27 ธันวาคม 2562

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Hachi-ko (ฟิล์ม 16 มม.)

29 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Plac Zbawiciela (Saviour Square)

29 ธันวาคม 2562

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 26

1 ธันวาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 27

1 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

มอเตอร์ไซค์ Motorcycle + ไฮโซ Hi-So

2 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 28

2 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Roubaix, une lumière (Oh Mercy!)

3 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 29

3 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Los santos inocentes (The Holy Innocents)

4 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 30

4 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Jaws

5 ธันวาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

มอเตอร์ไซค์ Motorcycle + ไฮโซ Hi-So

6 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 31

6 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 32

8 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 33

9 ธันวาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 34

9 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

หนังสั้นมาราธอน 35

10 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 24

Sztuczki (Tricks)

12 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Lola rennt (Run Lola Run)

12 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Jaws

13 ธันวาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

2003 + Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ

15 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

A Distant Cry from Spring

16 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Roubaix, une lumière (Oh Mercy!)

16 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Los santos inocentes (The Holy Innocents)

17 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Lola rennt (Run Lola Run)

18 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เชอรี่เป็นลูกครึ่งเกาหลี Cherie is Korean-Thai + 36

18 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

Youth Audience Programme 1 (from age 4)

19 ธันวาคม 2563

เวลา 11:00 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Festival Favorites’ Programme 1

19 ธันวาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Cambodia + Vietnam

19 ธันวาคม 2563

เวลา 14:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Malaysia + Singapore

19 ธันวาคม 2563

เวลา 17:00 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

African Promises Programme

19 ธันวาคม 2563

เวลา 19:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Festival Favorites’ Programme 1

22 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Women Film Pioneers

22 ธันวาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Myanmar ;+ Philippines

22 ธันวาคม 2563

เวลา 17:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Indonesia

23 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

African Promises Programme

23 ธันวาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Malaysia + Singapore

23 ธันวาคม 2563

เวลา 17:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Festival Favorites’ Programme 2

24 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Beirut Over and Over Again

24 ธันวาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Cambodia + Vietnam

24 ธันวาคม 2563

เวลา 17:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Youth Audience Programme 2 (from age 12 )

26 ธันวาคม 2563

เวลา 11:00 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Festival Favorites’ Programme 2

26 ธันวาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Myanmar ;+ Philippines

26 ธันวาคม 2563

เวลา 14:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Women Film Pioneers

26 ธันวาคม 2563

เวลา 17:00 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

S-Express: Indonesia

26 ธันวาคม 2563

เวลา 19:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

Beirut Over and Over Again

27 ธันวาคม 2563

เวลา 14:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

เชอรี่เป็นลูกครึ่งเกาหลี Cherie is Korean-Thai + 36

29 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

A Distant Cry from Spring

29 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Workers

30 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Sztuczki (Tricks)

30 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Home Alone

31 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

2003 + Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ

31 ธันวาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

9 สั้นถึง 9 ยาว

Tacones lejanos (High Heels)

4 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Spanish Film Festival 2021: Pedro Almodóvar Film Retrospective

La Flor de mi Secreto (The Flower of My Secret)

4 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Spanish Film Festival 2021: Pedro Almodóvar Film Retrospective

Hedi

10 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Rainbow Kids

10 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Todo sobre mi madre (All About My Mother)

11 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Spanish Film Festival 2021: Pedro Almodóvar Film Retrospective

Hable con ella (Talk to Her)

11 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Spanish Film Festival 2021: Pedro Almodóvar Film Retrospective

พี่ชาย

12 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

100 ปี ส. อาสนจินดา ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย

International Competition Programme : Clermont-Ferrand

21 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

Lab Competition Programme : Clermont-Ferrand

21 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

S-EXPRESS: INDONESIA+SINGAPORE

22 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

S-EXPRESS: MYANMAR+VIETNAM

22 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

S-EXPRESS: MALAYSIA+PHILIPPINES

22 ธันวาคม 2564

เวลา 18:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

AMIA Archival Screening Night Roadshow Edition 2

23 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

Hommage à Chris Marker

23 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

Short 25 Awarded Film Screening : Program 1

31 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

Short 25 Awarded Film Screening : Program 2

31 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

บินแหลก

1 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

ประสาท

1 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

Azul oscuro casi negro (Dark Blue Almost Black)

2 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

La Traversée (The Crossing)

2 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

กัปตันเรือปู

3 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

100 ปี สักกะ จารุจินดา

ขุนศึก

4 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

100 ปี สักกะ จารุจินดา

เพื่อนรัก

4 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

100 ปี สักกะ จารุจินดา

Cleo: If I Could Turn Back Time

6 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Ugetsu

6 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

บินแหลก

7 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

กัปตันเรือปู

7 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

100 ปี สักกะ จารุจินดา

หวานมันส์...ฉันคือเธอ

8 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

100 ปี สักกะ จารุจินดา

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

8 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

100 ปี สักกะ จารุจินดา

ขุนศึก

9 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

100 ปี สักกะ จารุจินดา

ตลาดพรหมจารีย์

9 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

100 ปี สักกะ จารุจินดา

La Traversée (The Crossing)

10 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Cleo: If I Could Turn Back Time

11 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Ugetsu

11 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

หวานมันส์...ฉันคือเธอ

14 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

100 ปี สักกะ จารุจินดา

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

14 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

100 ปี สักกะ จารุจินดา

ประสาท

15 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

Azul oscuro casi negro (Dark Blue Almost Black)

15 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ข้างหลังภาพ

27 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

ข้างหลังภาพ

31 ธันวาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

100 ปี สักกะ จารุจินดา

สมบัติ เมทะนี สมบัติแห่งหนังไทย

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME