โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนเมษายน 2567

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

แหวนทองเหลือง

1 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

เฉิ่ม

2 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Mataharis

3 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Wild

3 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

คืนพระจันทร์เต็มดวง

5 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

แหวนทองเหลือง

6 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Papicha

7 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

วันนั้นคงมาถึง

7 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ไชยา

8 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

พุ่มพวง

8 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Petite Maman

9 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

One Million Yen Girl

9 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Where Are My Shoes?

10 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Tomorrow Comes Today

10 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เสือร้องไห้

12 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

หน่าฮ่าน

13 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

เมล์นรก หมวยยกล้อ

13 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

เทพธิดาบาร์ 21

14 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

สาวคาราโอเกะ

14 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ห้วงรักเหวลึก

15 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

แม่นาคพระโขนง

15 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Wild

16 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก

16 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Petite Maman

17 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Papicha

17 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Where Are My Shoes?

19 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

One Million Yen Girl

19 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เมล์นรก หมวยยกล้อ

20 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

20 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก

21 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Mataharis

21 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

พุ่มพวง

22 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

เทพธิดาบาร์ 21

22 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Hannah Arednt

23 เมษายน 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

วันนั้นคงมาถึง

24 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

แม่นาคพระโขนง

24 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

เฉิ่ม

26 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Tomorrow Comes Today

27 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

หน่าฮ่าน

27 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

28 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

ไชยา

28 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

เสือร้องไห้

30 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

คืนพระจันทร์เต็มดวง

30 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Chico y Rita (Chico & Rita)

2 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Vor der Morgenröte (Stefan Zweig: Farewell to Europe)

2 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

สุดสาคร

4 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

แพรดำ

4 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

La planète sauvage (Fantastic Planet)

5 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

๙ ศาสตรา

5 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

พระมหาชนก

6 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

6 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

7 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โนห์รา

7 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

นักเลงเทวดา

8 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

แพรดำ

8 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

La Traversée (The Crossing)

9 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

La planète sauvage (Fantastic Planet)

9 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ยักษ์

11 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

11 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โนห์รา

12 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เสาร์ 5

12 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ก้านกล้วย

13 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

เอคโค่ จิ๋วก้องโลก

13 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

ยักษ์

14 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์

14 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

อภินิหาร นิทาน เวตาล

15 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

นาค

15 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สุดสาคร

16 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

๙ ศาสตรา

16 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

18 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เสาร์ 5

18 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เอคโค่ จิ๋วก้องโลก

19 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

อภินิหาร นิทาน เวตาล

19 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Chico y Rita (Chico & Rita)

20 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

La Traversée (The Crossing)

20 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Archive Animation

22 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles

23 เมษายน 2566

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

นาค

25 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์

25 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ก้านกล้วย

26 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

พระมหาชนก

26 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

นักเลงเทวดา

27 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

Vor der Morgenröte (Stefan Zweig: Farewell to Europe)

27 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Archive Animation

28 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Saute ma ville (Blow Up My Town) + La Chambre (The Room)

29 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

D’Est (From the East)

29 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

News from Home

30 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

No Home Movie

30 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

E.T. the Extra-Terrestrial

2 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Super 8

2 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

ฮักบี้ บ้านบาก

3 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

เอวัง

3 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Pedar-e aan digari (The Other One's Dad)

4 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Die innere Sicherheit (The State I Am In)

4 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เพื่อนรัก

5 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

7 ซุปเปอร์เปี๊ยก

5 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Falcon Lake

7 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Aftersun

7 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

School of Rock

9 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

A Boy's Summer in 1945

9 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เอวัง

10 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Pedar-e aan digari (The Other One's Dad)

11 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Ferris Bueller's Day Off

11 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Aftersun

12 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Super 8

12 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

แฟนฉัน

13 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

7 ซุปเปอร์เปี๊ยก

14 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

เพื่อนรัก

14 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

School of Rock

16 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

El verdugo (The Executioner)

18 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Falcon Lake

18 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ฮักบี้ บ้านบาก

20 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

A Boy's Summer in 1945

20 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Shaihu Umar

21 เมษายน 2567

เวลา 12:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

Camila

21 เมษายน 2567

เวลา 14:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

แสงศตวรรษ

21 เมษายน 2567

เวลา 16:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

Ferris Bueller's Day Off

27 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

E.T. the Extra-Terrestrial

27 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

El verdugo (The Executioner)

28 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Die innere Sicherheit (The State I Am In)

28 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

แฟนฉัน

30 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME