โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนธันวาคม 2562

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

If I Think of Germany at Night

1 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Tango

1 ธันวาคม 2562

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

หนังสั้นมาราธอน 32

2 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 33

3 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 34

4 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 35

5 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 36

5 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 37

6 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 38

8 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 39

8 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 40

9 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

Opening Program THE 23rd THAI SHORT FILM AND VIDEO FESTIVAL

14 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Tribute to Gustav Deutsch Film Ist. (1-6)

14 ธันวาคม 2562

เวลา 14:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Deep South Young Filmmaker

14 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: VIETNAM

14 ธันวาคม 2562

เวลา 20:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Young Audience program from Clermont-Ferrand (4-7 Years old)

15 ธันวาคม 2562

เวลา 11:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: CAMBODIA

15 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: SINGAPORE

15 ธันวาคม 2562

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: INDONESIA

15 ธันวาคม 2562

เวลา 17:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Astro A-List 10 Short Films: LOVE

15 ธันวาคม 2562

เวลา 18:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

ชั้นครู 13 : สยมภู มุกดีพร้อม

16 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: MALAYSIA

16 ธันวาคม 2562

เวลา 20:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: BRUNEI

17 ธันวาคม 2562

เวลา 20:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

History of Japanese Experimental Films : BETWEEN THE FRAMES (16 mm film)

18 ธันวาคม 2562

เวลา 17:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

History of Japanese Experimental Films : MAKING WAVES

18 ธันวาคม 2562

เวลา 19:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

SHORT PITCHING 2019

19 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Archival Screening Night Roadshow

19 ธันวาคม 2562

เวลา 18:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Tribute to Gustav Deutsch Film Ist. (7-12)

20 ธันวาคม 2562

เวลา 17:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Tribute to Gustav Deutsch Film Ist. a girl & a gun

20 ธันวาคม 2562

เวลา 19:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Young Audience program from Clermont-Ferrand (7-10 Years old)

21 ธันวาคม 2562

เวลา 11:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: LAOS

21 ธันวาคม 2562

เวลา 12:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

S-Express: PHILIPPINES

21 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Best Selection from Clermont-Ferrand

21 ธันวาคม 2562

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Screening Award Ceremony

21 ธันวาคม 2562

เวลา 19:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

Awarded Film Marathon Screening

22 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

True and Tender is the North (A Corte do Norte)

27 ธันวาคม 2562

เวลา 17:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Hachi-ko (ฟิล์ม 16 มม.)

29 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Plac Zbawiciela (Saviour Square)

29 ธันวาคม 2562

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Le roi et l'oiseau (The King and the Mockingbird)

31 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

โปรแกรม Film is Her Notebook