โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2566

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

Tschick (Goodbye Berlin)

2 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Conte d'été (A Summer's Tale)

2 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

พระอภัยมณี

6 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

La lengua de las mariposas (Butterfly)

9 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Nabbie's Love

9 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

จุฬาตรีคูณ

11 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

พระอภัยมณี

13 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

พระลอ

13 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

Track 143

14 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

มนต์รักลูกทุ่ง

16 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

ชู้

18 ตุลาคม 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

Nabbie's Love

19 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Conte d'été (A Summer's Tale)

19 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

สะพานรักสารสิน

20 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

เงาราหู

20 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

Las niñas (Schoolgirls)

23 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เงาะป่า

23 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

จุฬาตรีคูณ

25 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

พระลอ

25 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

เงาะป่า

26 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

คู่หู

26 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

Track 143

28 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Tschick (Goodbye Berlin)

28 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

สะพานรักสารสิน

29 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

ชู้

29 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

คู่หู

30 ตุลาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

เงาราหู

30 ตุลาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

Goya en Burdeos (Goya in Bordeaux)

1 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

We Shall Overcome Someday

1 ตุลาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Gholamreza Takhti

10 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Goya en Burdeos (Goya in Bordeaux)

10 ตุลาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Peau d'âne (Donkey Skin)

18 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

We Shall Overcome Someday

18 ตุลาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Gholamreza Takhti

22 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Peau d'âne (Donkey Skin)

22 ตุลาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Hao Are You

26 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

KinoFest 2023

Iron Butterflies

26 ตุลาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

KinoFest 2023

Alle reden über’s Wetter (Talking About the Weather)

29 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

KinoFest 2023

Bis ans Ende der Nacht (Till the End of the Night)

29 ตุลาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

KinoFest 2023

Sisi und Ich (Sisi & I)

31 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

KinoFest 2023

Wir Könnten Genauso Gut Tot Sein (We Might as Well Be Dead)

31 ตุลาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

KinoFest 2023

KinoFest 2023

ครอบครัวหนังไทย เสน่ห์-ปรียา-ยอดสร้อย โกมารชุน

Theater of Dreams

ลานดารา ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ วรรณิศา ศรีวิเชียร

Metacinema หนังถ่ายหนัง

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME