โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

คิดถึงวิทยา

1 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

The Fourth Portrait ภาพวาดที่สี่

1 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

BLOW-UP

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

THE SCALA

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

นิรันดร์ราตรี

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

CINEMA PARADISO

4 กรกฎาคม 2563

เวลา 18:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

LA SCALA ลาสกาลา

BLOW-UP

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

THE SCALA

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

นิรันดร์ราตรี

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

CINEMA PARADISO

5 กรกฎาคม 2563

เวลา 18:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

LA SCALA ลาสกาลา

สายน้ำติดเชื้อ

7 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Seoul Station

9 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

คิดถึงวิทยา

9 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

5 Centimeters per Second

10 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Rekopis znaleziony w Saragossie (The Saragossa Manuscript)

10 กรกฎาคม 2563

เวลา 14:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa)

12 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El ángel exterminador (The Exterminating Angel)

12 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ลูกแม่มูล

15 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

The Fourth Portrait ภาพวาดที่สี่

16 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เรือนแพ

16 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Seoul Station

19 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

5 Centimeters per Second

19 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

สายน้ำติดเชื้อ

21 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Rekopis znaleziony w Saragossie (The Saragossa Manuscript)

21 กรกฎาคม 2563

เวลา 14:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El ángel exterminador (The Exterminating Angel)

22 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Madame de… (The Earrings of Madame De...)

22 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

24 กรกฎาคม 2563

เวลา 14:00 น.

โรงศรีศาลายา

ดูหนังคลาสสิก

เรือนแพ

28 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Madame de… (The Earrings of Madame De...)

28 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ลูกแม่มูล

30 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa)

30 กรกฎาคม 2563

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

พี่ชาย My Hero

31 กรกฎาคม 2563

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ฅนไฟบิน

1 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

ตะเคียน

1 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

White Building

2 กรกฎาคม 2565

เวลา 12:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Focus on Anti-Archive

Anti-Archive Short Films

2 กรกฎาคม 2565

เวลา 14:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Focus on Anti-Archive

Dream Land

2 กรกฎาคม 2565

เวลา 16:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Focus on Anti-Archive

Les yeux sans visage (Eyes Without a Face)

3 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Khab-e ab (The Dream of Water)

3 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Undine

5 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ตะเคียน

5 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

ความรัก...ไม่มีชื่อ

6 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

ทางโค้ง

7 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

กระดังงากลีบทอง

7 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

Khab-e ab (The Dream of Water)

8 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

7 ประจัญบาน 2

8 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

หนามยอกอก

9 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

สยามสแควร์

9 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

Darkness in the Light

10 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Undine

10 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

หนามยอกอก

13 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

สยามสแควร์

14 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

ทางโค้ง

15 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

ฅนไฟบิน

16 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

El secreto de sus ojos (The Secret in Their Eyes)

17 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

7 ประจัญบาน

19 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

7 ประจัญบาน 2

19 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

Les yeux sans visage (Eyes Without a Face)

20 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Darkness in the Light

20 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ล่าระเบิดเมือง

21 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

ไนน์ตี้ช๊อค เตลิดเปิดโลง

21 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

ความรัก...ไม่มีชื่อ

26 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

กระดังงากลีบทอง

26 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

El secreto de sus ojos (The Secret in Their Eyes)

27 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

มนต์รักแม่น้ำมูล

28 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

ลูกเจ้าพระยา

28 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

ล่าระเบิดเมือง

29 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

7 ประจัญบาน

29 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

Focus on Anti-Archive

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา