โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนมกราคม 2565

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

Tonight,at Romance Theater

1 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ปิ่นรัก

2 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

กำแพงเงินตรา

3 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

นางสาวโพระดก

3 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

อาปัติ

3 มกราคม 2563

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

ไอ้ทุย

4 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Kreuzweg (Stations of the Cross)

5 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El Rayo (Hassan's Way)

5 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เงิน เงิน เงิน

7 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

ไอ้ขุนทอง

8 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Les confins du monde (To the Ends of the World)

8 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

จุฬาตรีคูณ

9 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Les confins du monde (To the Ends of the World)

12 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Dreszcze (Shivers)

12 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

When Love Comes เมื่อรักมาเยือน

14 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

กำแพงเงินตรา

15 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

บ้านผีปอบ 2

15 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

Madadayo

16 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ไอ้ขุนทอง

17 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Tonight,at Romance Theater

17 มกราคม 2563

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ปิ่นรัก

21 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

นางสาวโพระดก

21 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

เงิน เงิน เงิน

22 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

อาปัติ

23 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

El Rayo (Hassan's Way)

23 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

พี่มาก..พระโขนง

24 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

ไอ้ทุย

24 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Kreuzweg (Stations of the Cross)

24 มกราคม 2563

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

When Love Comes เมื่อรักมาเยือน

26 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Madadayo

26 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Dreszcze (Shivers)

29 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

โสนน้อยเรือนงาม

30 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

บ้านผีปอบ 2

30 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

จุฬาตรีคูณ

31 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

วัยระเริง

5 มกราคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

โลกปะราชญ์

5 มกราคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Rebel with a Cause

ตั้งวง

6 มกราคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Rebel with a Cause

A Time in Quchi

6 มกราคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Fight Club

8 มกราคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Rebel with a Cause

Goal Club เกมล้มโต๊ะ

8 มกราคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

Rebel with a Cause

Handia (The Giant)

10 มกราคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Transit

10 มกราคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

พระรถเมรี

4 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

ปืนใหญ่จอมสลัด

4 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

Back to Anping Harbo

6 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

In den Gängen (In the Aisles)

6 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

กากี

7 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

ลูกสาวพระอาทิตย์

7 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

สิงสู่

11 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง และ 20 ปี ฟ้าทะลายโจร

Level Five

12 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

ปืนใหญ่จอมสลัด

13 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

Damascus Time

18 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

Broken Silence (Silencio Roto)

18 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

ขุนแผน ฟ้าฟื้น

20 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

พระรถเมรี

20 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

หมานคร

22 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง และ 20 ปี ฟ้าทะลายโจร

Level Five

23 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

WORLD CINEMA PROGRAMME

In den Gängen (In the Aisles)

23 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

WORLD CINEMA PROGRAMME

Damascus Time

25 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

Swimming Upstream

25 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

ขุนแผน ฟ้าฟื้น

26 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

โนราห์

26 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

Broken Silence (Silencio Roto)

27 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

Back to Anping Harbo

27 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

WORLD CINEMA PROGRAMME

หมานคร

28 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง และ 20 ปี ฟ้าทะลายโจร

สิงสู่

30 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง และ 20 ปี ฟ้าทะลายโจร

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง และ 20 ปี ฟ้าทะลายโจร

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

100 ปี ส. อาสนจินดา ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17

WORLD CINEMA PROGRAMME

Spanish Film Festival 2021: Pedro Almodóvar Film Retrospective