โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนมีนาคม 2566

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

Gegen die Wand (Head-On)

1 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Viridiana

1 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

คู่แท้ปาฏิหาริย์

3 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

รักฉันอย่าคิดถึงฉัน

3 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

คนเห็นผี 2

4 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Blue Gate Crossing ประตูสีฟ้า

4 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

สตรีเหล็ก

7 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Jestem (I Am)

8 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Eden

8 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ยอดมนุษย์เงินเดือน

10 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Gegen die Wand (Head-On)

10 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

รักฉันอย่าคิดถึงฉัน

12 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Shall We Dance?

12 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Sunny

14 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Blue Gate Crossing ประตูสีฟ้า

14 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

The Shining

15 มีนาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

ทึ่ง! หนังโลก

อีแตน

3 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

Bodyguard

4 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

5 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

คำสั่งคำสาป (ฉบับ 138 นาที)

5 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Der junge Törless (Young Törless)

7 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Costa da morte (Coast of Death)

7 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ทอง

9 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

กัมพูชา

9 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Pour Don Carlos

11 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Soul

11 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Like Asura

12 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Starship Troopers

13 มีนาคม 2564

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

เพื่อนรัก

14 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

14 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Le Roi des Aulnes (The Erl King)

16 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Der junge Törless (Young Törless)

16 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

รักนิรันดร์

17 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

อีแตน

18 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

Like Asura

21 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Bodyguard

21 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Costa da morte (Coast of Death)

23 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

รักนิรันดร์

23 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

อารีดัง

25 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

สัญชาตญาณโหด

25 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

ทอง

26 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Soul

26 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

คำสั่งคำสาป (ฉบับ 102 นาที)

27 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

อารีดัง

27 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

Pour Don Carlos

28 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Le Roi des Aulnes (The Erl King)

28 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

กัมพูชา

30 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

เพื่อนรัก

30 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

สัญชาตญาณโหด

31 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี

1 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

แพรดำ

1 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Mermaid

2 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Together

2 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

นางแบบ

3 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

มูอัลลัฟ

3 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Colombian Short Films: Program 1

4 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Colombian Panorama

Adiós entusiasmo (So Long Enthusiasm)

4 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Colombian Panorama

La Sirga (The Towrope)

5 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Colombian Panorama

Rodrigo D: No futuro (Rodrigo D: No Future)

5 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Colombian Panorama

Colombian Short Films: Program 2

6 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Colombian Panorama

Días extraños (Strange Days)

6 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Colombian Panorama

ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44

8 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

คืนไร้เงา (Director’s Cut)

8 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

หัวใจที่ไม่อยากเต้น

9 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ตลาดพรหมจารี

9 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Le fond de l'air est rouge (A Grin Without a Cat)

10 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

มาธาดอร์จอมเพี้ยน

11 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ธิดาช้าง

11 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

แพรดำ

12 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Marlina the Murderer in Four Acts

12 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Mermaid

13 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Die Bleierne Zeit (Marianne & Juliane)

13 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

รักจัดหนัก

15 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี

15 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Together

16 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Sumo Do, Sumo Don’t

16 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

นางฟ้า

17 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

นางแบบ

17 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

คืนไร้เงา (Director’s Cut)

18 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

มูอัลลัฟ

18 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Ali: Fear Eats the Soul

19 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

Enfant Terrible

19 มีนาคม 2565

เวลา 16:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

Le fond de l'air est rouge (A Grin Without a Cat)

20 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Elisa, vida mía (Elisa, My Life)

22 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

มาธาดอร์จอมเพี้ยน

22 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44

23 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ตลาดพรหมจารี

23 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

30 กำลังแจ๋ว

24 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ธิดาช้าง

24 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

พลอย

26 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

ห้วงรักเหวลึก

26 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Elisa, vida mía (Elisa, My Life)

27 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Sumo Do, Sumo Don’t

27 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

30 กำลังแจ๋ว

29 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

รักจัดหนัก

29 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

หัวใจที่ไม่อยากเต้น

30 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Die Bleierne Zeit (Marianne & Juliane)

30 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

นางฟ้า

31 มีนาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

สาวคาราโอเกะ

31 มีนาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

พยัคฆ์ยี่เก

1 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

สาวแดดเดียว

1 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

กาม

2 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

Une histoire d'amour et de désir (A Tale of Love and Desire)

2 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

แก้ว

3 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

แอน Faces of Anne

4 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Media Dystopia

คำสั่งคำสาป (ฉบับ 2497)

4 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Media Dystopia

Citizenfour

5 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Media Dystopia

ภูชิชย์-นริศรา

7 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

โทน

7 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

วิดีโอคลิป

10 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

#อวสานโลกสวย

10 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

ข้ามากับพระ

11 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

เห่าดง

11 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

Une histoire d'amour et de désir (A Tale of Love and Desire)

12 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Waiting for You Akira

12 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

พยัคฆ์ยี่เก

14 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

ไผ่แดง

15 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

กาม

15 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

ข้ามากับพระ

16 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

สาวแดดเดียว

17 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

The Social Dilemma : ภาพยนตร์สนทนา

18 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

แก้ว

19 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

โทน

19 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

#อวสานโลกสวย

21 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Media Dystopia

แอน Faces of Anne

21 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Media Dystopia

ภูชิชย์-นริศรา

22 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

ปริศนา

22 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

El Bola (Pellet)

23 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Citizenfour

24 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Media Dystopia

คำสั่งคำสาป (ฉบับ 2494)

24 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Media Dystopia

วิดีโอคลิป

29 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

ไผ่แดง

29 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Media Dystopia

เห่าดง

30 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

ปริศนา

30 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

El Bola (Pellet)

31 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Waiting for You Akira

31 มีนาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

The Visible Woman: Selected Works of Chantal Akerman

โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

Media Dystopia

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME