โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

เดือนที่ผ่านมา เดือนถัดไป

ฅนไฟบิน

1 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

ตะเคียน

1 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

White Building

2 กรกฎาคม 2565

เวลา 12:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Focus on Anti-Archive

Anti-Archive Short Films

2 กรกฎาคม 2565

เวลา 14:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Focus on Anti-Archive

Dream Land

2 กรกฎาคม 2565

เวลา 16:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Focus on Anti-Archive

Les yeux sans visage (Eyes Without a Face)

3 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Khab-e ab (The Dream of Water)

3 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Undine

5 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ตะเคียน

5 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

ความรัก...ไม่มีชื่อ

6 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

ทางโค้ง

7 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

กระดังงากลีบทอง

7 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

Khab-e ab (The Dream of Water)

8 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

7 ประจัญบาน 2

8 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

หนามยอกอก

9 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

สยามสแควร์

9 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

Darkness in the Light

10 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Undine

10 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

หนามยอกอก

13 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

สยามสแควร์

14 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

ทางโค้ง

15 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

ฅนไฟบิน

16 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

El secreto de sus ojos (The Secret in Their Eyes)

17 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

7 ประจัญบาน

19 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

7 ประจัญบาน 2

19 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

Les yeux sans visage (Eyes Without a Face)

20 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Darkness in the Light

20 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ล่าระเบิดเมือง

21 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

ไนน์ตี้ช๊อค เตลิดเปิดโลง

21 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

Short 1: 8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

23 กรกฎาคม 2565

เวลา 12:30 น.

โรงช้างแดง

8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

Doc 1 : 8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

23 กรกฎาคม 2565

เวลา 14:30 น.

โรงช้างแดง

8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

Trangressions 1: 8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

23 กรกฎาคม 2565

เวลา 16:30 น.

โรงช้างแดง

8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

Short 2 : 8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

24 กรกฎาคม 2565

เวลา 12:30 น.

โรงช้างแดง

8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

Doc 2: 8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

24 กรกฎาคม 2565

เวลา 14:30 น.

โรงช้างแดง

8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

Trangressions 2: 8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

24 กรกฎาคม 2565

เวลา 16:30 น.

โรงช้างแดง

8th International Festival Signes de Nuit in Bangkok

ความรัก...ไม่มีชื่อ

26 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

กระดังงากลีบทอง

26 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

จระเข้

27 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย

El secreto de sus ojos (The Secret in Their Eyes)

27 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

มนต์รักแม่น้ำมูล

28 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

ลูกเจ้าพระยา

28 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

ล่าระเบิดเมือง

29 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

7 ประจัญบาน

29 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

มาห์

30 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย

คนกินเมีย

1 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์

1 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Deux (Two of Us)

2 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Toubab

2 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เฮโรอีน

4 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Kaza-Hana

4 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

พี่ชาย My Bromance

5 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

พี่ชาย My Hero

5 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

พิศวาส

6 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หัวใจที่ไม่อยากเต้น

6 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์

7 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

แก๊งชะนีกับอีแอบ

7 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ครูและนักเรียน

8 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

PlayBoy (and the gang of cherry)

8 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Sé quién eres (I Know Who You Are)

9 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Kaza-Hana

9 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

พี่ชาย My Bromance

11 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สยิว

11 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

หัวใจที่ไม่อยากเต้น

12 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

The Cheese Sisters

12 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Yes or No อยากรักก็รักเลย

13 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

พิศวาส

13 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โกยเถอะเกย์

14 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Toubab

14 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

รักแห่งสยาม

15 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เพราะเราคู่กัน The Movie

15 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

พี่ชาย My Hero

16 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

หนังสั้นชุด Mission in Korea

16 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

คนกินเมีย

18 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจ้าลอย

18 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

Yes or No อยากรักก็รักเลย

19 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Deux (Two of Us)

19 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

รักแห่งสยาม

20 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

PlayBoy (and the gang of cherry)

21 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Go-Six โกหก ปลิ้นปล้อน กะล่อน ตอแหล

21 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

SHORT 1: 9TH INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT IN BANGKOK

22 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

DOC 1: 9TH INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT IN BANGKOK

22 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

TRANS 1: 9TH INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT IN BANGKOK

22 กรกฎาคม 2566

เวลา 17:00 น.

โรงช้างแดง

SHORT 2: 9TH INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT IN BANGKOK

23 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

DOC 2: 9TH INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT IN BANGKOK

23 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

TRANS 2: 9TH INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT IN BANGKOK

23 กรกฎาคม 2566

เวลา 17:00 น.

โรงช้างแดง

โกยเถอะเกย์

25 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ครูและนักเรียน

25 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เฮโรอีน

26 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หนังสั้นชุด Mission in Korea

26 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

แก๊งชะนีกับอีแอบ

27 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Sé quién eres (I Know Who You Are)

27 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เจ้าลอย

28 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

เจ้านกกระจอก

28 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สยิว

29 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Go-Six โกหก ปลิ้นปล้อน กะล่อน ตอแหล

29 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เพราะเราคู่กัน The Movie

30 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

The Cheese Sisters

30 กรกฎาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

มือโจร

3 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

เสน่ห์บางกอก

3 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

นางสาวโพระดก

4 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

Disco Boy

7 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

มือโจร

9 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

นางสาวโพระดก

9 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

Kaza Hana

11 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เสน่ห์บางกอก

12 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

Der Himmel über Berlin (Wings of Desire)

14 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

รักภาษาอะไร

16 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

แม่นาคอเมริกา

17 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

บ๊าย..บาย ไทยแลนด์

17 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

กระเบนราหู

18 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

ดอยบอย

18 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

Bienvenido Mister Marshall (Welcome Mr. Marshall!)

19 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Kaza Hana

23 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Der Himmel über Berlin (Wings of Desire)

25 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Disco Boy

25 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Bienvenido Mister Marshall (Welcome Mr. Marshall!)

26 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เทวดาตกสวรรค์

26 กรกฎาคม 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

บ๊าย..บาย ไทยแลนด์

27 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

ลานดารา สุประวัติ ปัทมสูต

Embrace the Bizarre

Misplaced ไม่ใช่ที่ของเรา

Fiction/Nonfiction

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร