โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนมกราคม 2563

เดือนที่ผ่านมา
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

โปรแกรม Film is Her Notebook