โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เดือนที่ผ่านมา

ชีวิตบัดซบ

1 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

ไผ่สีทอง

1 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

บิ๊กบอย

2 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

อาปัติ

2 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

มือปืน 2 สาละวิน

3 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

เสือภูเขา

3 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

Where Is the Friend's Home?

4 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Au Hasard Balthazar

4 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

La strada (The Road)

5 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

Das Vorspiel (The Audition)

5 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ยอดรักผู้กอง

7 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

กามนิต วาสิฏฐี

7 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

ไอ้คุณเฉิ่ม

8 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สมพงษ์ ตรีบุบผา

กามเทพหัวเราะ

8 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สมพงษ์ ตรีบุบผา

ชุดภาพยนตร์สั้นสรพงศ์

9 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

เสือภูเขา

9 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

เสวนาภาพยนตร์ : แสงฉายที่ไม่เคยมอดดับ

10 มิถุนายน 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Through the Olive Trees

11 มิถุนายน 2565

เวลา 16:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Accattone

12 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

Cría Cuervos

12 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เก้าล้านหยดน้ำตา

14 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

ไอ้คุณเฉิ่ม

14 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สมพงษ์ ตรีบุบผา

Au Hasard Balthazar

15 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Das Vorspiel (The Audition)

15 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ชีวิตบัดซบ

17 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

ประสาท

17 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

ชื่นรัก

18 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

ฝ้ายแกมแพร

18 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

Fuocoammare (Fire at Sea)

19 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

Tragedy of W

19 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เสียดาย 2

21 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

อาปัติ

21 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

กามเทพหัวเราะ

22 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สมพงษ์ ตรีบุบผา

ยอดรักผู้กอง

22 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

ไผ่สีทอง

23 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

กามนิต วาสิฏฐี

23 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

เก้าล้านหยดน้ำตา

24 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

ชื่นรัก

24 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

Shara

25 มิถุนายน 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

มือปืน

26 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

Cría Cuervos

28 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Tragedy of W

28 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

บิ๊กบอย

29 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

ฝ้ายแกมแพร

29 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

เสียดาย 2

30 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

มือปืน 2 สาละวิน

30 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

Me...Myself ขอให้รักจงเจริญ

1 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Neubau

1 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

The Organist at St. Vitus' Cathedral (Varhaník u sv. Víta)

2 มิถุนายน 2566

เวลา 17:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe (1897-1902)

2 มิถุนายน 2566

เวลา 19:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Peter Pan

3 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Beethoven

3 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Foolish Wives

3 มิถุนายน 2566

เวลา 17:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

The Kid

4 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Fragment of an Empire (Oblomok imperii)

4 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

วัยเรียนเพี้ยนรัก

6 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

กุ้งนาง

6 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

นรกตะรุเตา

7 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

The Glass Rabbit

7 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

วิวาห์พาฝัน

8 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เพลงสุดท้าย..

8 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ฉันผู้ชายนะยะ

9 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

พรางชมพู กะเทยประจัญบาน

9 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Come With Me to the Cinema - The Gregors (Komm mit mir in das Cinema - Die Gregors)

10 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

The Glass Rabbit

11 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

El método (The Method)

11 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Inxeba (The Wound)

13 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

มะลิลา

13 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

รักทรมาน

14 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Me...Myself ขอให้รักจงเจริญ

14 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Present Perfect แค่นี้...ก็ดีแล้ว

15 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

นางแบบ

15 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

แมลงรักในสวนหลังบ้าน

17 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก

17 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Inxeba (The Wound)

18 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Neubau

18 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

สตรีเหล็ก

20 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หอแต๋วแตก

20 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ปล้นนะยะ

21 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

El método (The Method)

21 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

1448 Love Among Us รักเรา..ของใคร

22 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

She เรื่องรักระหว่างเธอ

22 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

100 ปี นางสาวสุวรรณ: ภาพยนตร์สนทนา

23 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

นรกตะรุเตา

24 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

สัตว์ประหลาด!

24 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

วิวาห์พาฝัน

25 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก

27 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

She เรื่องรักระหว่างเธอ

27 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

1448 Love Among Us รักเรา..ของใคร

28 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

นางแบบ

28 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ปล้นนะยะ

29 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หอแต๋วแตก

29 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สัตว์ประหลาด!

30 มิถุนายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

แมลงรักในสวนหลังบ้าน

30 มิถุนายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Nanook of the North

1 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทองปาน

1 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Le Cimetière de la Pellicule (The Cemetery of Cinema

2 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

แผ่นดินของเรา

2 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

คนภูเขา

4 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

Turtles are Surprisingly Fast Swimmers

4 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ใจจำลอง

5 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

อัตภาวกาล

5 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ดอกฟ้าในมือมาร

6 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

หมอนรถไฟ

6 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

นคร-สวรรค์

7 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ลุงนิ่วไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน

7 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

คนภูเขา

8 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

ลูกอีสาน

8 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Lumière!

9 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Die Gebrüder Skladanowsky (A Trick of Light)

9 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

สาระแนห้าวเป้ง!!

11 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Azul y no tan rosa (My Straight Son)

11 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Die Gebrüder Skladanowsky (A Trick of Light)

12 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Turtles are Surprisingly Fast Swimmers

12 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ลูกอีสาน

13 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

1448 Love Among Us รักเรา..ของใคร

14 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Fathers

14 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

Egoist

15 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Weekend

15 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Azul y no tan rosa (My Straight Son)

16 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Deux (Two of Us)

16 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

หมอนรถไฟ

18 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ใจจำลอง

18 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Lumière!

19 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Birth of the Seanema

19 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

แผ่นดินของเรา

20 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สาระแนห้าวเป้ง!!

20 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

รักแห่งสยาม

22 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Birth of the Seanema

23 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ลุงนิ่วไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน

23 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

นคร-สวรรค์

25 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

อัตภาวกาล

25 มิถุนายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ดอกฟ้าในมือมาร

26 มิถุนายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective