โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนมกราคม 2563

เดือนถัดไป

Tonight,at Romance Theater

1 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ปิ่นรัก

2 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

พี่มาก..พระโขนง

2 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

กำแพงเงินตรา

3 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

นางสาวโพระดก

3 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

อาปัติ

3 มกราคม 2563

เวลา 17:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี

4 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

ไอ้ทุย

4 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Kreuzweg (Stations of the Cross)

5 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El Rayo (Hassan's Way)

5 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เงิน เงิน เงิน

7 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

ไอ้ขุนทอง

8 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Les confins du monde (To the Ends of the World)

8 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

จุฬาตรีคูณ

9 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน

10 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

รองต๊ะ แล่บแปล๊บ

10 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

The BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ

11 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมพิเศษวันเด็กแห่งชาติ

Les confins du monde (To the Ends of the World)

12 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Dreszcze (Shivers)

12 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ฝัน บ้า คาราโอเกะ

14 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

When Love Comes เมื่อรักมาเยือน

14 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

กำแพงเงินตรา

15 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

บ้านผีปอบ 2

15 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

Madadayo

16 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด

16 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

ไอ้ขุนทอง

17 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี

17 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Tonight,at Romance Theater

17 มกราคม 2563

เวลา 17:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

The Wizard of Oz

19 มกราคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงภาพยนตร์สกาลา

ปิ่นรัก

21 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

นางสาวโพระดก

21 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

เงิน เงิน เงิน

22 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

อาปัติ

23 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

El Rayo (Hassan's Way)

23 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

พี่มาก..พระโขนง

24 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

ไอ้ทุย

24 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Kreuzweg (Stations of the Cross)

24 มกราคม 2563

เวลา 17:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด

25 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

ฝัน บ้า คาราโอเกะ

25 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

When Love Comes เมื่อรักมาเยือน

26 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Madadayo

26 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 6 เรื่อง

27 มกราคม 2563

เวลา 09:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์ปฐมวัย

รองต๊ะ แล่บแปล๊บ

28 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน

29 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

Dreszcze (Shivers)

29 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

โสนน้อยเรือนงาม

30 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

บ้านผีปอบ 2

30 มกราคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

จุฬาตรีคูณ

31 มกราคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

31 มกราคม 2563

เวลา 17:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ดูหนังคลาสสิก

สายน้ำกับชีวิต

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

เจษฎาภรณ์ ผลดี

ดูหนังคลาสสิก

ทึ่ง! หนังโลก

โปรแกรมรำลึก ธูป นาคภู่

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์