โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนมีนาคม 2564

เดือนถัดไป

Gegen die Wand (Head-On)

1 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Viridiana

1 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

คู่แท้ปาฏิหาริย์

3 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

รักฉันอย่าคิดถึงฉัน

3 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

คนเห็นผี 2

4 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Blue Gate Crossing ประตูสีฟ้า

4 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

สตรีเหล็ก

7 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Jestem (I Am)

8 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Eden

8 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ยอดมนุษย์เงินเดือน

10 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Gegen die Wand (Head-On)

10 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

รักฉันอย่าคิดถึงฉัน

12 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เจษฎาภรณ์ ผลดี

Shall We Dance?

12 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Sunny

14 มีนาคม 2563

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Blue Gate Crossing ประตูสีฟ้า

14 มีนาคม 2563

เวลา 15:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

The Shining

15 มีนาคม 2563

เวลา 12:00 น.

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

ทึ่ง! หนังโลก

อีแตน

3 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

Bodyguard

4 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

5 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

คำสั่งคำสาป (ฉบับ 138 นาที)

5 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Der junge Törless (Young Törless)

7 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Costa da morte (Coast of Death)

7 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ทอง

9 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

กัมพูชา

9 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

เสวนาภาพยนตร์ ราคาชีวิตของคนกอง

10 มีนาคม 2564

เวลา 14:00 น.

โรงช้างแดง

Pour Don Carlos

11 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Soul

11 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Like Asura

12 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Starship Troopers

13 มีนาคม 2564

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

เพื่อนรัก

14 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

14 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Le Roi des Aulnes (The Erl King)

16 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Der junge Törless (Young Törless)

16 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

รักนิรันดร์

17 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

อีแตน

18 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

19 มีนาคม 2564

เวลา 14:00 น.

โรงช้างแดง

Like Asura

21 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Bodyguard

21 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Costa da morte (Coast of Death)

23 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

รักนิรันดร์

23 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

อารีดัง

25 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

สัญชาตญาณโหด

25 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

ทอง

26 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Soul

26 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

คำสั่งคำสาป (ฉบับ 102 นาที)

27 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

อารีดัง

27 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เงาสงครามเย็น

Pour Don Carlos

28 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Le Roi des Aulnes (The Erl King)

28 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

กัมพูชา

30 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

เพื่อนรัก

30 มีนาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

สัญชาตญาณโหด

31 มีนาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เงาสงครามเย็น

Husband & Wife สามี ภรรยา และแรงปรารถนา

กรุงเทพ ฯ ที่เคลื่อนไหว

เงาสงครามเย็น

ผลงาน นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล วาสนา พูนผล

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

ทึ่ง! หนังโลก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก