โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนเมษายน 2567

เดือนถัดไป

แหวนทองเหลือง

1 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

เฉิ่ม

2 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Mataharis

3 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Wild

3 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

คืนพระจันทร์เต็มดวง

5 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

แหวนทองเหลือง

6 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Papicha

7 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

วันนั้นคงมาถึง

7 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ไชยา

8 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

พุ่มพวง

8 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Petite Maman

9 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

One Million Yen Girl

9 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Where Are My Shoes?

10 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Tomorrow Comes Today

10 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เสือร้องไห้

12 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

หน่าฮ่าน

13 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

เมล์นรก หมวยยกล้อ

13 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

เทพธิดาบาร์ 21

14 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

สาวคาราโอเกะ

14 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

ห้วงรักเหวลึก

15 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

แม่นาคพระโขนง

15 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Wild

16 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก

16 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Petite Maman

17 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

Papicha

17 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Where Are My Shoes?

19 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

One Million Yen Girl

19 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เมล์นรก หมวยยกล้อ

20 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

20 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก

21 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

สตรีมีกรรม

Mataharis

21 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

พุ่มพวง

22 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

เทพธิดาบาร์ 21

22 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Hannah Arednt

23 เมษายน 2565

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ทึ่ง! หนังโลก

วันนั้นคงมาถึง

24 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

แม่นาคพระโขนง

24 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

เฉิ่ม

26 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Tomorrow Comes Today

27 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

หน่าฮ่าน

27 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

สตรีมีกรรม

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

28 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

ไชยา

28 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

เสือร้องไห้

30 เมษายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

คืนพระจันทร์เต็มดวง

30 เมษายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

“บ้านนอก” เข้า “กรุง”

Chico y Rita (Chico & Rita)

2 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Vor der Morgenröte (Stefan Zweig: Farewell to Europe)

2 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

สุดสาคร

4 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

แพรดำ

4 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

La planète sauvage (Fantastic Planet)

5 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

๙ ศาสตรา

5 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

พระมหาชนก

6 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

6 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

7 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โนห์รา

7 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

นักเลงเทวดา

8 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

แพรดำ

8 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

La Traversée (The Crossing)

9 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

La planète sauvage (Fantastic Planet)

9 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ยักษ์

11 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

11 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โนห์รา

12 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เสาร์ 5

12 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ก้านกล้วย

13 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

เอคโค่ จิ๋วก้องโลก

13 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

ยักษ์

14 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์

14 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

อภินิหาร นิทาน เวตาล

15 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

นาค

15 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

สุดสาคร

16 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

๙ ศาสตรา

16 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

18 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เสาร์ 5

18 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

เอคโค่ จิ๋วก้องโลก

19 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

อภินิหาร นิทาน เวตาล

19 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Chico y Rita (Chico & Rita)

20 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

La Traversée (The Crossing)

20 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Archive Animation

22 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles

23 เมษายน 2566

เวลา 14:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

นาค

25 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์

25 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

ก้านกล้วย

26 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

พระมหาชนก

26 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

นักเลงเทวดา

27 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

Vor der Morgenröte (Stefan Zweig: Farewell to Europe)

27 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Archive Animation

28 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

Saute ma ville (Blow Up My Town) + La Chambre (The Room)

29 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

D’Est (From the East)

29 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

News from Home

30 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

No Home Movie

30 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

E.T. the Extra-Terrestrial

2 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Super 8

2 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

ฮักบี้ บ้านบาก

3 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

เอวัง

3 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Pedar-e aan digari (The Other One's Dad)

4 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Die innere Sicherheit (The State I Am In)

4 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เพื่อนรัก

5 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

7 ซุปเปอร์เปี๊ยก

5 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

สามพราน

6 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Falcon Lake

7 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Aftersun

7 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

School of Rock

9 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

A Boy's Summer in 1945

9 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

เอวัง

10 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Pedar-e aan digari (The Other One's Dad)

11 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Ferris Bueller's Day Off

11 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Aftersun

12 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

Super 8

12 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

แฟนฉัน

13 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

7 ซุปเปอร์เปี๊ยก

14 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

เพื่อนรัก

14 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

School of Rock

16 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

สามพราน

17 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

El verdugo (The Executioner)

18 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Falcon Lake

18 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ฮักบี้ บ้านบาก

20 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

A Boy's Summer in 1945

20 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Shaihu Umar

21 เมษายน 2567

เวลา 12:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

Camila

21 เมษายน 2567

เวลา 14:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

แสงศตวรรษ

21 เมษายน 2567

เวลา 16:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

Ferris Bueller's Day Off

27 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

E.T. the Extra-Terrestrial

27 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

El verdugo (The Executioner)

28 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Die innere Sicherheit (The State I Am In)

28 เมษายน 2567

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

แฟนฉัน

30 เมษายน 2567

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective