ประกาศ ยกเลิกการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
กรอกใบสมัครงาน

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด