โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ภาพยนตร์โลก

Le roi et l'oiseau (The King and the Mockingbird)

31 ธันวาคม 2562

13:00

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Plac Zbawiciela (Saviour Square)

29 ธันวาคม 2562

15:00

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Hachi-ko (ฟิล์ม 16 มม.)

29 ธันวาคม 2562

13:00

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

True and Tender is the North (A Corte do Norte)

27 ธันวาคม 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Tango

1 ธันวาคม 2562

15:00

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

If I Think of Germany at Night

1 ธันวาคม 2562

13:00

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

L'homme de Rio (That Man from Rio)

26 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Balada da Praia dos Cães (Ballad of Dog Beach)

21 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

River of Fireflies (ฟิล์ม 16 มม.)

13 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Iluminacja (The Illumination)

8 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

โปรแกรม Film is Her Notebook

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน