โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ภาพยนตร์โลก

Der Traumhafte Weg (The Dreamed Path)

3 พฤศจิกายน 2562

13:00

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

El Verdugo (The Executioner)

3 พฤศจิกายน 2562

15:00

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Iluminacja (The Illumination)

8 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

River of Fireflies (ฟิล์ม 16 มม.)

13 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Balada da Praia dos Cães (Ballad of Dog Beach)

21 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

L'homme de Rio (That Man from Rio)

26 พฤศจิกายน 2562

17:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

ภาพยนตร์สโมสร Come and See

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

สายน้ำกับชีวิต

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

ดูหนังคลาสสิก