ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

Der Traumhafte Weg (The Dreamed Path)

โรงศรีศาลายา

3 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
El Verdugo (The Executioner)

โรงศรีศาลายา

3 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Iluminacja (The Illumination)

โรงศรีศาลายา

8 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
River of Fireflies (ฟิล์ม 16 มม.)

โรงศรีศาลายา

13 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Balada da Praia dos Cães (Ballad of Dog Beach)

โรงศรีศาลายา

21 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
L'homme de Rio (That Man from Rio)

โรงศรีศาลายา

26 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
If I Think of Germany at Night

โรงศรีศาลายา

1 ธันวาคม 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Tango

โรงศรีศาลายา

1 ธันวาคม 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
True and Tender is the North (A Corte do Norte)

โรงศรีศาลายา

27 ธันวาคม 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Hachi-ko (ฟิล์ม 16 มม.)

โรงศรีศาลายา

29 ธันวาคม 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Plac Zbawiciela (Saviour Square)

โรงศรีศาลายา

29 ธันวาคม 2562

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Tonight,at Romance Theater

โรงศรีศาลายา

1 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Kreuzweg (Stations of the Cross)

โรงศรีศาลายา

5 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
El Rayo (Hassan's Way)

โรงศรีศาลายา

5 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Dreszcze (Shivers)

โรงศรีศาลายา

12 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Madadayo

โรงศรีศาลายา

16 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Tonight,at Romance Theater

โรงศรีศาลายา

17 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
El Rayo (Hassan's Way)

โรงศรีศาลายา

23 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Kreuzweg (Stations of the Cross)

โรงศรีศาลายา

24 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Madadayo

โรงศรีศาลายา

26 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Dreszcze (Shivers)

โรงศรีศาลายา

29 มกราคม 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, Wrath of God)

โรงศรีศาลายา

2 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Sicixia

โรงศรีศาลายา

2 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Moonlight

โรงศรีศาลายา

7 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Rafiki

โรงศรีศาลายา

9 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
Kill Me, Cop

โรงศรีศาลายา

9 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมภาพยนตร์โลก