เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

image

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นพื้นที่สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ในปีที่ผ่านๆ มา เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เน้นเนื้อหาการตระหนักรู้คุณค่าของธรรมชาติ ถือเป็นประเด็นที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและควรเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรสหประชาชาติในการรณรงค์เป้าหมายของโครงการทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Ecosystem Restoration 2021-2030) โดยหัวข้อเทศกาลฯ ในปีนี้หยิบยก เรื่อง “การฟื้นฟูระบบนิเวศ” ให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า รวมถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ นอกจากภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีภาพยนตร์ในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมทั้งสิ้น 34 เรื่อง จาก 16 ประเทศทั่วโลก


โปรแกรมพิเศษ FIAF Congress 2024

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME