โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น


The Artist บรรเลงฝัน บันดาลรัก

3 มกราคม 2563

16:49

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

Tamara ทามาร่า

4 มกราคม 2563

16:45

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

Les quatre cents coups.. 400 Blows

9 มกราคม 2563

16:56

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

Hugo ปริศนามนุษย์กลของอูโก้

10 มกราคม 2563

16:51

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

15 ค่ำ เดือน 11 Mekhong Full Moon Party

14 มกราคม 2563

16:40

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

เพลงของข้าว The Song of Rice

15 มกราคม 2563

16:43

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

ภาพยนตร์สโมสร Come and See

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

สายน้ำกับชีวิต

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

ดูหนังคลาสสิก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก