ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

น้ำพุ (Story of Num-Pu)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น
บรรเลงฝัน บันดาลรัก (The Artist)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น
ปริศนามนุษย์กลของอูโก้ (Hugo)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น
ผีเสื้อและดอกไม้ (Butterfly and Flowers)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น
เพลงของข้าว (The Song of Rice)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น
ยากจัง เป็นสาวม.2 (Eighth Grade)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น
Lessons of a Dream Der ganz große Traum (Original title)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น