ทึ่ง! หนังโลก

image

โปรแกรมภาพยนตร์คลาสสิกที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรมาจัดฉายบนจอยักษ์ ณ ราชาแห่งโรงหนัง โรงภาพยนตร์สกาลา เป็นประจำทุกเดือน 
โปรแกรมนี้เปิดจำหน่ายบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์สกาลา ในราคา 140 และ 160 บาท


ลานดารา ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย และ จันทร์จิรา จูแจ้ง

รถไฟสายภาพยนตร์ Railway Cinema

รำลึก วิโรจน์ ทองชิว

ARCHIVES: DOUBLE BILL

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME