ทึ่ง! หนังโลก

image

โปรแกรมภาพยนตร์คลาสสิกที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรมาจัดฉายบนจอยักษ์ ณ ราชาแห่งโรงหนัง โรงภาพยนตร์สกาลา เป็นประจำทุกเดือน 
โปรแกรมนี้เปิดจำหน่ายบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์สกาลา ในราคา 140 และ 160 บาท


Shara

โรงศาลาศีนิมา

25 มิถุนายน 2565

ทึ่ง! หนังโลก
รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

รำลึก เศรษฐา ศิระฉายา

รำลึก แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์

รำลึก สมพงษ์ ตรีบุบผา

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME