ทึ่ง! หนังโลก

โปรแกรมภาพยนตร์คลาสสิกที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรมาจัดฉายบนจอยักษ์ ณ ราชาแห่งโรงหนัง โรงภาพยนตร์สกาลา เป็นประจำทุกเดือน 
โปรแกรมนี้เปิดจำหน่ายบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์สกาลา ในราคา 140 และ 160 บาท


Annie Hall

16 กุมภาพันธ์ 2563

12:00

โรงภาพยนตร์สกาลา

ทึ่ง! หนังโลก

The Shining

15 มีนาคม 2563

12:00

โรงภาพยนตร์สกาลา

ทึ่ง! หนังโลก

สายน้ำกับชีวิต

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

เจษฎาภรณ์ ผลดี

ดูหนังคลาสสิก

โปรแกรมรำลึก ธูป นาคภู่

โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์

โปรแกรมกลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s

โปรแกรมภาพยนตร์โลก