ทึ่ง! หนังโลก

image

โปรแกรมภาพยนตร์คลาสสิกที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรมาจัดฉายบนจอยักษ์ ณ ราชาแห่งโรงหนัง โรงภาพยนตร์สกาลา เป็นประจำทุกเดือน 
โปรแกรมนี้เปิดจำหน่ายบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์สกาลา ในราคา 140 และ 160 บาท


Annie Hall

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

16 กุมภาพันธ์ 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Shining

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

15 มีนาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Graduate

โรงศาลาศีนิมา

19 กันยายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Graduate

โรงศาลาศีนิมา

27 กันยายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
Gandhi

โรงศาลาศีนิมา

11 ตุลาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
Gandhi

โรงศาลาศีนิมา

24 ตุลาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
แพรดำ

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

ภาพยนตร์สนทนา : คำสั่งคำสาป

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

การแพทย์และโรคร้าย Medicines and Maladies

ดูหนังคลาสสิก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก