ทึ่ง! หนังโลก

image

โปรแกรมภาพยนตร์คลาสสิกที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรมาจัดฉายบนจอยักษ์ ณ ราชาแห่งโรงหนัง โรงภาพยนตร์สกาลา เป็นประจำทุกเดือน 
โปรแกรมนี้เปิดจำหน่ายบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์สกาลา ในราคา 140 และ 160 บาท


Jaws

โรงศาลาศีนิมา

5 ธันวาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
Jaws

โรงศาลาศีนิมา

13 ธันวาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 24

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

โปรแกรมภาพยนตร์โลก

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16