ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

ทึ่ง! หนังโลก

Annie Hall

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

16 กุมภาพันธ์ 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Shining

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

15 มีนาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Graduate

โรงศาลาศีนิมา

19 กันยายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Graduate

โรงศาลาศีนิมา

27 กันยายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
Gandhi

โรงศาลาศีนิมา

11 ตุลาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
Gandhi

โรงศาลาศีนิมา

24 ตุลาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Bad Sleep Well

โรงศาลาศีนิมา

14 พฤศจิกายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Bad Sleep Well

โรงศาลาศีนิมา

22 พฤศจิกายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
Jaws

โรงศาลาศีนิมา

5 ธันวาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
Jaws

โรงศาลาศีนิมา

13 ธันวาคม 2563

ทึ่ง! หนังโลก
In the Mood for Love

โรงศาลาศีนิมา

26 กุมภาพันธ์ 2564

ทึ่ง! หนังโลก
Starship Troopers

โรงศาลาศีนิมา

13 มีนาคม 2564

ทึ่ง! หนังโลก
Vertigo

โรงศาลาศีนิมา

3 เมษายน 2564

ทึ่ง! หนังโลก