เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

image

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME