เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17

image

พบกันอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวในแง่มุมวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพยนตร์ที่คัดสรรตามความเหมาะสมของทุกช่วงวัย 


ในปีนี้ได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับ “สุขภาพ” ประเด็นสำคัญเมื่อโลกยังคงต้องอยู่ร่วมกับโรคระบาดและมีแนวโน้มจะพบเจอปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยสหประชาชาติ  นำไปสู่การจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งได้คัดสรรภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยม 30 เรื่อง จาก 8 ประเทศทั่วโลก ที่บอกเล่าถึงการดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร การเยียวยาจิตใจ และการใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายTrue Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME