สายน้ำกับชีวิต

ประเด็นเรื่อง “น้ำจืดกำลังจะหมดโลก” เป็นที่กล่าวถึงและกังวลกันมาตลอดในช่วงหลายปีหลัง ทั่วทั้งโลกต่างรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่ออนาคต โดยเฉพาะน้ำจืดที่มีอยู่ราว ๓% แต่มีปริมาณการใช้งานมากจนโลกกำลังเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำ ปัญหาแหล่งทรัพยากรน้ำ ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อนและภัยแล้งในประเทศ ที่วนเวียนมาทุกปีและราวกับจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

โปรแกรม “สายน้ำกับชีวิต” ได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับผู้คนในสังคมไทยที่ไม่อาจแยกขาด ทั้งเรื่องราวที่มีน้ำเป็นฉากหลังซึ่งผูกพันเชื่อมโยงกับชีวิตตัวละครอย่าง เรือนแพ (๒๕๐๔) แม่ย่านาง (๒๕๑๓) ลูกแม่มูล (๒๕๒๓) คิดถึงวิทยา (๒๕๕๗) หรือ บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ (๒๕๓๖) ที่กล่าวถึงการรักษาความสะอาดในแม่น้ำ ไปจนถึงสารคดียุคใหม่ทั้ง สวรรค์บ้านนา (๒๕๕๓) ซึ่งมุ่งเน้นถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาอันมีน้ำเป็นส่วนหนึ่งในวิถีนั้น หรือ สายน้ำติดเชื้อ (๒๕๕๗) ที่เปิดเผยให้เห็นผลกระทบของปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำ 

โปรแกรม “สายน้ำกับชีวิต” จะจัดฉายในช่วงเดือนเมษายน เดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเวลาที่น้ำเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองคิดถึงวิทยา

1 กรกฎาคม 2563

12:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

สายน้ำติดเชื้อ

7 กรกฎาคม 2563

15:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

คิดถึงวิทยา

9 กรกฎาคม 2563

15:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

ลูกแม่มูล

15 กรกฎาคม 2563

15:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

สายน้ำกับชีวิต

LA SCALA ลาสกาลา

โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

ดูหนังคลาสสิก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก