สายน้ำกับชีวิต

image

ประเด็นเรื่อง “น้ำจืดกำลังจะหมดโลก” เป็นที่กล่าวถึงและกังวลกันมาตลอดในช่วงหลายปีหลัง ทั่วทั้งโลกต่างรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่ออนาคต โดยเฉพาะน้ำจืดที่มีอยู่ราว ๓% แต่มีปริมาณการใช้งานมากจนโลกกำลังเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำ ปัญหาแหล่งทรัพยากรน้ำ ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อนและภัยแล้งในประเทศ ที่วนเวียนมาทุกปีและราวกับจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ


โปรแกรม “สายน้ำกับชีวิต” ในเดือนกรกฎาคม ได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับผู้คนในสังคมไทยที่ไม่อาจแยกขาด ทั้งเรื่องราวที่มีน้ำเป็นฉากหลังซึ่งผูกพันเชื่อมโยงกับชีวิตตัวละครอย่าง เรือนแพ (๒๕๐๔) ลูกแม่มูล (๒๕๒๓) คิดถึงวิทยา (๒๕๕๗) หรือ บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ (๒๕๓๖) ที่กล่าวถึงการรักษาความสะอาดในแม่น้ำ ไปจนถึงสารคดียุคใหม่อย่าง สายน้ำติดเชื้อ (๒๕๕๗) ที่เปิดเผยให้เห็นผลกระทบของปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำ


Law and Disorder กฎหมายกับความยุติธรรม?

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ทึ่ง! หนังโลก