กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

image
โปรแกรมที่หอภาพยนตร์เตรียมไว้เพื่อจัดฉายเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนนั้น โรงภาพยนตร์ต้องงดฉายหนังไป หอภาพยนตร์จึงได้ยกโปรแกรมดังกล่าวของเดือนเมษายน มาจัดฉายให้แฟน ๆ ได้ชมในเดือนกรกฎาคม เมื่อโรงหนังกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง นี่เป็นโปรแกรมที่นำหนังวัยรุ่น ยุค 90 มาประกบหรือปะทะกับหนังวัยรุ่นในเจเนอเรชันที่สร้างขึ้นในยุค “มิลเลนเนียม” หรือหลังปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา โดยจัดเป็นโปรแกรมควบของหนังที่พูดถึงประเด็นเดียวกัน บางคู่นั้นเป็นเสมือนกระจกส่องสะท้อนกันและกันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน หรือเป็นการวิพากษ์ความหอมหวานในครั้งก่อนที่เปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้ ในขณะที่บางคู่หนังเป็นดั่งขั้วตรงข้ามที่ตั้งอยู่บนแก่นแกนเดียวกัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สำรวจโลกคู่ขนานของวัยรุ่นไทยยุค 90 กับยุคปัจจุบัน ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในบริบทของภาพยนตร์

Husband & Wife สามี ภรรยา และแรงปรารถนา

กรุงเทพ ฯ ที่เคลื่อนไหว

เงาสงครามเย็น

ผลงาน นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล วาสนา พูนผล

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

ทึ่ง! หนังโลก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก